Stort gap för pensioner

Kvinnorna i Östergötland får 67 000 kronor mindre i pension än män, varje år, skriver debattörerna från fackförbundet Forena, och föreslår reformer.

1 juni 2019 05:00

Att kvinnor får lägre pension än män är tyvärr en vedertagen sanning. Men att pensionsgapet motsvarar hela 64 800 kronor per år överraskar nog desto fler. I Östergötland är pensionsgapet ännu större. Kvinnorna här får 67 000 kronor mindre i pension än män, varje år. Gapet minskar, men ytterst långsamt. Först år 2070 förväntas pensionerna bli jämställda. Tills dess har 2,5 miljoner kvinnor redan gått i pension, visar fackförbundet Forena i sitt nya pensionspolitiska program – Pensionsreform 2024.

Det finns en ambition hos riksdagens pensionsgrupp, som består av ledamöter från Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna, att åstadkomma mer jämställda pensioner. Bland annat vill de höja bostadstillägget och garantipensionen som utgör bidragsdelarna i pensionssystemet. De vill också utvidga möjligheten för makar och sambor att överföra premiepension till varandra.

Problemet är bara att dessa förslag inte höjer värdet av kvinnors intjänade pension, utan snarare ökar kvinnors beroende av bidrag och att leva i tvåsamhet. För oss är det en självklarhet att alla oavsett kön eller samlevnadsform ska ha rättvisa villkor för att skaffa en trygg pension. Om målet är att åstadkomma högre och mer jämställda pensioner behöver Pensionsgruppen istället fokusera på reformer som gör att prestation i arbetslivet gör skillnad i pensionen – även för kvinnor.

För Forena och många av våra medlemmar är pension vardag. Vi efterlyser därför en höjning av pensionsavgiften. Genom att återställa pensionsavgiften från 17,21 till 18,5 procent höjs pensionen i snitt med 1 500 kronor i månaden. Höjningen kommer ha störst effekt på kvinnors pensioner, eftersom kvinnor tjänar mindre än män och i högre utsträckning jobbar deltid, är långtidssjukskrivna och föräldralediga.

Vi efterlyser också ekonomiska incitament för privat pensionssparande. För tre år sedan slopades avdragsrätten för privat pensionssparande. Sedan dess har möjligheten att själv spara ihop till pensionen blivit en exklusivitet för företagare och höginkomsttagare. Istället för att återinföra avdragsrätten vill Forena pröva en modell med matchat sparande. Det innebär att om man exempelvis har ett månadssparande på 1 000 kronor bidrar staten med ett matchningsbidrag som motsvarar 30 procent av sparbeloppet – i det här fallet 300 kronor. På ett år blir det sammanlagda beloppet 15 600 kronor, exklusive eventuell värdeökning. Matchat sparande har varit populärt i de länder där det prövats, troligen eftersom det är lättbegripligt och har en direkt belöningseffekt.

Med dessa pensionsreformer sluts pensionsgapet mellan kvinnor och män snabbare, och kvinnor slipper bekymra sig för om kärleken kan trygga deras ekonomiska standard efter arbetslivet.

Susanne Lindberg

1:a vice ordförande Forena

Håkan Svärdman

samhällspolitisk chef Forena

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!