Skillnad på folk och folk

Arbetsmiljöverkets beslut om TMA-bilar leder till risken att pengar sparas på människors säkerhet, skriver företrädare för Transportarbetareförbundet avd 4.

7 mars 2019 04:00

Förra året beslutade Arbetsmiljöverket att göra en kovändning och avser att häva alla generella krav på TMA-bilar i hela landet. Detta var ett förödande beslut som kan få långtgående konsekvenser för liv och säkerhet. Transport menar att Arbetsmiljöverket helt duckar ansvar och att man genom det här beslutet tydligt visar att man gör skillnad på folk och medvetet skapar en andra klassens arbetare på våra vägar. Vi kräver tydliga föreskrifter och en lagstiftning om adekvat skydd vid servicearbete på väg.

Det fanns en tid då Arbetsmiljöverket tyckte att förebyggande arbetsmiljöarbete var viktigt; en tid då de tyckte att bärgare behövde skydd för att slippa skadas eller dö på jobbet. Då fanns det krav på företagen i fem län att alltid kalla in TMA-fordon vid servicearbete på väg. På sikt skulle detta gälla i hela landet. Den tiden är förbi. I slutet av förra året påbörjade Arbetsmiljöverket arbetet för att häva beslutet med hänvisning till att det är ”orimligt” och ”oproportionerligt”. Vi tror att om vi frågar de som står där ute i dimma, snöfall och halka och byter däck och bärgar bilar så håller de inte med.

Servicearbete på väg är ett riskfyllt arbete med stort mörkertal av tillbudsrapportering. Vi skulle vilja gå så långt som att säga att deras arbete på vägen ofta är ett enda långt tillbud. Lastbilar som blåser förbi i hög hastighet, backspeglar som körs av, bildörrar som slits loss. Att jobba med oro för sitt eget liv är en påfrestande arbetssituation. Servicearbete på vägarna syns inte lika tydligt som vägarbeten och de som utför dem har ingen rätt att spärra av vägen. De är helt enkelt extremt utsatta vid vägkanten, som faktiskt är deras arbetsplats. Tätt intill blåser stressade människor förbi på väg till dagis och jobb eller i tunga yrkesfordon.

Beslutet om TMA-fordon var chockerande och riskerar att leda till att man sparar pengar på människors säkerhet och konkurrerar med arbetsmiljö. Trafikverket och Vägverket gör en annan bedömning av vikten av skydd för exempelvis vägarbetare. Således gör svenska myndigheter skillnad på folk och det kan vi aldrig acceptera. Vi kommer att driva ärendet vidare till högsta förvaltningsdomstolen.

Transport vill se två saker:

• att Arbetsmiljöverket kommer ut med tydliga föreskrifter kring TMA-fordon vid servicearbete på av Vägverket riskklassade vägar.

• att infrastrukturminister Tomas Eneroth tar initiativ till en lagstiftning om att det alltid skall finnas adekvat skydd vid servicearbete på väg utanför riskklassade vägar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!