Sätt stopp för stölderna

Byggstölderna har ökat med 60 procent på fem år. Våra medlemsföretag kräver ökade insatser mot miljardsvinnet, skriver företrädare för Sveriges Byggindustrier.

15 maj 2019 05:00

Byggarbetsplatser är inget skafferi där vem som helst kan roffa åt sig. Det är med växande frustration vi ser hur inbrotten och stölderna ökar. Känslan av utsatthet bekräftas i ny statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå). Inbrottsstölderna på byggarbetsplatser ökade från 3 488 år 2013 till 5 584 förra året. Det innebär 2 096 fler stölder – en stegring med 60 procent på fem år.

Polisregion Öst – Jönköpings, Södermanlands och Östergötlands län – är tyvärr inget undantag. Mellan 2015 och 2018 ökade antalet stölder från 370 till 650. Denna samhällsutveckling är förstås inte acceptabel.

Bygg- och arbetsmaskiner, ställningar, vitvaror och dörrar är några exempel på vad som försvinner från våra arbetsplatser. Värdet rör sig uppskattningsvis om mer än två miljarder kronor per år. Inbrotten ett särskilt stort problem för små och medelstora företag. Det finns entreprenörer som tvingas räkna med stölder i sina anbud eftersom självrisken har ökat i takt med stölderna.

Det är företagens ansvar att hålla ordning och reda på arbetsplatsen. Sveriges Byggindustrier uppmanar våra medlemmar att hålla en förteckning över serie/tillverkningsnummer för maskiner och verktyg. DNA-märkning och kameraövervakning bör också övervägas. Men bygg- och anläggningsbranschen har inte kapacitet att bekämpa kriminaliteten ensam.

Byggarbetsplatser i närheten av stora vägar eller hamnar är mer utsatta eftersom god infrastruktur gör det lättare att transportera bort stöldgodset. Ändå befinner sig byggstölderna långt ner på polisens och justitieminister Morgan Johanssons (S) prioriteringslista. Därför kräver Sveriges Byggindustrier ökade insatser mot miljardsvinnet, inte minst på EU-nivå.

- Polisen behöver resurser för att uthålligt kunna verka mot internationella stöldligor.

- Det krävs förbättrad samordning genom Europol för att varaktigt slå undan benen för ligorna.

- Utförsel av stöldgods bör klassas som smuggelbrott – vilket skulle ge tullen ökad befogenhet att ingripa mot ligorna.

- Det behövs strategisk bevakning av hamnar och andra utförselvägar för stöldgodset. Tekniska hjälpmedel som kameror, avancerad röntgenutrustning och utrustning som spårar illegala störsändare kan bidra till ökad upptäcktsrisk.

- Åklagare och domstolar behöver bli bättre på att bedöma om enskilda stölder är del av organiserad brottslighet. En särskild åklagare bör tillsättas för att bygga upp kompetens om de internationella stöldligornas tillvägagångssätt.

- Den straffskärpning för inbrottsstöld som har diskuterats i åratal måste slutligen genomföras.

Sveriges Byggindustrier utgår från att regeringen är lika oroad som bygg- och anläggningsbranschen över den stöldepidemi som dagligen drabbar våra medlemsföretag. Därför träffar vi gärna Morgan Johansson för att tillsammans ta fram en handlingsplan mot hur vi stoppar miljardsvinnet.

Jan Malmberg

chef Sveriges Byggindustrier Norrköping

Catharina Elmsäter-Svärd

vd på Sveriges Byggindustrier

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!