Satsningar kräver hållbar strategi

Sverigedemokraterna vill satsa på omsorgen, men det krävs en grundlig konsekvensanalys, skriver Sandra Karlsson (SD).

10 maj 2019 05:00

Med anledning av den senaste tidens debatt både i media och senaste fullmäktigesammanträdet angående vårt ställningstagande vad det gäller Kvartettens förslag att tillföra vård och omsorg 25 miljoner vill vi göra följande förtydligande. Detta för att Kvartetten och framförallt Vänsterpartiet har valt att vantolka våra argument.

Sverigedemokraterna vill satsa på omsorgen i kommunen. Vi anser till exempel att ökade löner för undersköterskor bör prioriteras och att möjligheten att kunna välja att få en varm, vällagad lunch ska vara en självklarhet för våra äldre. Emellertid eftersträvar vi en långsiktig, hållbar strategi där det inte råder några som helst oklarheter om att varenda skattekrona används på bästa sätt.

Vi anser att de användningsområden som angetts för de omdebatterade 25 miljonerna är alldeles för otydliga.

Så som det är skrivet skulle pengarna lika gärna kunna användas till soffkuddar och bordsdukar i personalrummet istället för löneökningar för vårdpersonal och förbättringar för brukarna.

Det är även av vikt att belysa att dessa pengar inte har funnits med i Kvartettens ursprungsbudget för vård och omsorg utan de tas i anspråk genom att minska kommunens överskottsmål.

Man väljer alltså att gräva ett stort hål i kommunens "sparkonto" för att klara av att hålla den dagliga verksamheten på fötter ytterligare ett år.

Detta förfarande ställer vi oss mycket kritiska till, då styrande dokuments tydliga rekommendationer anger att medel från skyddsreserver inte bör tas i anspråk för att klara den dagliga driften för verksamheterna.

Ett läckande badkar kommer aldrig att sluta läcka om man inte tätar hålen innan man fyller på nytt vatten.

Det krävs en grundlig konsekvensanalys innan nya pengar tillförs, vilket är precis vad vi efterfrågat.

Sverigedemokraterna kommer alltid att arbeta för att våra äldre och vårdbehövande ska få den allra bästa tänkbara vård och omsorg. Det ska aldrig finnas någon som helst tvekan om det.

Sandra Karlsson (SD)

oppositionsråd Norrköping

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa