Sänkt kompetens i vården

24 februari 2017 04:00

Majoriteten i Vård- och omsorgsnämnden med Socialdemokraterna i spetsen, har meddelat att de kommer att sänka kompetenskraven för anställda inom hemtjänsten från nuvarande krav på att alla anställda ska ha minst en undersköterskeutbildning till att "endast" 65 % ska behöva ha det när privatiseringen startar i slutet av 2017. Det här kommer garanterat att försämra kvaliteten inom verksamheten, detta har Vänsterpartiet sagt hela tiden. För Lars Stjernkvist och småborgarna i Kvartetten hjälper det inte med alla fakta i världen, för dem är det viktigare att gå företagarna till mötes genom att sänka kompetenskraven för undersköterskor än att möta de verkliga behov som finns och som kräver ökade satsningar på kompetensutveckling av vårdpersonalen. (S) missar nog att vinstjakten gör att hela välfärden prioriterar fel saker.

När de som bestämmer över välfärden har vinster som sitt mål, kommer de att styra den fel. Här visar återigen Socialdemokraterna prov på att det som sägs under valrörelsen inte alltid efterlevs när möjligheten att påverka verkligen finns. Det som Kvartetten kallar ”anpassade kompetenskrav för undersköterskor” är ingenting annat än att gå borgarnas krav till mötes. I själva verket är det inte ens en kompromiss med sina borgerliga samarbetspartier utan ett platt fall; en ”läggmatch”.

Vinstlobbyisterna säger att vinster i välfärden är en förutsättning för att människor ska kunna välja hemtjänst eller skola. Men valfrihet mellan såväl olika offentliga som privata utförare kan finnas även utan vinstjakt. Så är det i många länder. Frågan är inte om valfriheten ska vara kvar utan om det ska vara medborgarnas eller företagens valfrihet som värnas. Nu vet vi vilket valfrihet som Socialdemokraterna i Norrköping väljer att sträva efter.

Vi i Vänsterpartiet anser att det som behövs för att garantera omsorgen i hemtjänst och på äldreboenden är fler anställda – med högre löner, bättre arbetstider och mer inflytande över arbetet samt lugn och ro.

Det kan absolut inte Lars Stjernkvist eller Kvartetten leverera.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mona Olsson (V) Oppositionsråd Ricardo Olivares (V)