Rösta för Sveriges landsbygd

Mycket av det vi kan och inte kan göra här hemma styrs av EU-lagstiftning, skriver tre V-ordförande.

23 maj 2019 05:00

EU kan kännas långt borta men påverkar oss i allra högsta grad, på nationell, regional och kommunal nivå. Vi som undertecknat den här debattartikeln är alla politiskt aktiva i landsbygdskommuner och kämpar dagligen med de utmaningar som finns kopplade till detta.

För oss är rätten och möjligheten att bo där man vill självklar. Vi har själva valt att bo på landsbygden och trivs där. Men för att landsbygden ska kunna utvecklas måste likvärdiga grundläggande förutsättningar finnas i hela landet. Det betyder att det måste finnas tillgång till läkemedel, en trygg förlossningsvård, fungerande bredband, kollektivtrafik och en god postservice också på landsbygden.

Så ser det inte ut idag. Istället har Sverige stora och växande regionala skillnader. Ojämlikheten syns på kartan, både på Sverigekartan och på busskartan. Pengarna finns, men koncentreras till de stora städerna samtidigt som landsbygden, bruksorterna och arbetarstadsdelarna lämnas efter.

Lösningen är inte mer av ”marknaden fixar allt”-tänkande. Marknadskrafterna arbetar efter sin egen logik och koncentrerar verksamhet dit efterfrågan är stark - till centrum. Så fungerar marknadskrafterna. Det betyder ännu mer resurser till de stora städerna och minskade resurser på landsbygden. Det är inte acceptabelt. För att hela Sverige ska leva krävs att staten tar ett helhetsansvar och värnar och återupprättar tillgången till grundläggande samhällsservice i hela landet.

EU behöver också förändras. Mycket av det vi kan och inte kan göra här hemma styrs av EU-lagstiftning. När vi på kommunal nivå vill välja lokalproducerade livsmedel försvåras det av EU:s konkurrenslagstiftning som sätter käppar i hjulet. Samma sak om vi skulle vilja stödja den lokala lanthandeln, här finns också EU-lagstiftning som begränsar offentliga aktörers möjlighet att bedriva ekonomisk stödpolitik. Två exempel på hur EU mycket konkret påverkar oss på kommunal nivå.

Landsbygdspolitiken och landsbygdens framtid avgörs inte enbart genom nationella val, utan också i allra högsta grad genom EU-valet 26 maj. En röst på Vänsterpartiet är en röst för ett annat EU, ett EU för alla. Ett EU också för alla oss som bor, lever och verkar på landsbygden.

Jonas Andersson

ordförande V Valdemarsvik

Anders Lind

ordförande V Kinda

Henrik Samuelsson

ordförande V Åtvidaberg

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!