Privatiseringar ingen lösning

28 juni 2017 13:30

Slutgenmäle (NT 13/6-2017) om kompromisser och svikna löften

Än en gång Stjernkvist, privatiseringen löser inte hemtjänstens utmaningar!

Lars Stjernkvist och Irma Görtz, båda (S) skriver på NT den 21/6 och beklagar sig över att (V) väljer att ge ”en förvanskad bild” av beslutet att privatisera hemtjänsten. Vad är det som är felaktigt i vår beskrivning Stjernkvist? Att LOV inte handlar i första hand om valmöjlighet för den äldre utan sätter företagens möjlighet till etableringsfrihet i första rummet eller det att vinstjakten inom hemtjänsten kommer att försämra kvaliteten? Har LO och fackförbundet Kommunal som organiserar de som arbetar i välfärden fel också? De är kritiska, de vet ju att privatiseringen kommer att innebära ännu lägre löner och färre anställda i hemtjänsten.

Vi är envisa i (V), vi vill förbättra hemtjänsten och det vill vi göra genom ett system som ger långsiktighet och kontinuitet för vården och omsorgen och inte ett som skapar kaos och försämrar kvaliteten. Vänsterpartiet kommer med självförtroende att fortsätta driva den politiken med stor envishet. Det är väldigt synd att Socialdemokraterna med Lars Stjernkvist i spetsen gått så lång åt höger att han uppfattar privatiseringar och nedskärningar som kompromisser och hållbara lösningar. Alla som inte håller med honom är varmt välkomna som väljare och medlemmar till ett växande Vänsterparti som vill ha en bättre välfärd och äldreomsorg för alla.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mona Olsson (V), oppositionsråd Ricardo Olivares (V)