Pinsamt sade Jimmie Åkesson (SD) om Stefan Löfven (S) efter att statsministern än en gång gjort bort sig vid den senaste partiledardebatten. Visst är det pinsamt när ledande politiker ständigt gör bort sig inför sina väljare och samtidigt blottar alla sina svikna vallöften.

Dessvärre kan denna pinsamhet även appliceras på den styrande kvartetten i Norrköping som genom alliansens småpartier lyckats befästa Socialdemokraternas roll som dominerande parti i kommunen. Inte kunde man tro att delar av alliansen så lättvindigt kunde svika ett av sina främsta löften, genom att säkerställa att Lars Stjernkvist (S) får fyra år till vid rodret i Norrköping.

Som en direkt konsekvens av politikers kortsiktiga, orättvisa och inte minst ansvarslösa ekonomiska politik, chockhöjer man skatten, vilket slår hårt mot vanliga löntagare. När delar av alliansen tillsammans med Socialdemokraterna gör att vår kommun hamnar längst upp på den nationella listan över skattehöjningar, slår det hårt mot kommunen. Av skatteskäl finns en stor risk att vanliga kommuninvånare väljer att skriva sig någon annanstans och personer som tänkt flytta till Norrköping avstår från det.

I en debattartikel i NT den 31 december deklarerar styret i Norrköping storslaget vad man satsar på. Satsningarna ser till en början positiva ut, när man kastar pengar åt både det ena och det andra hållet. Samtidigt måste vi vara medvetna om att det enda skälet till att det ens är möjligt är för att invånarna tvingas öppna sina plånböcker ytterligare, för att politiker länge agerat ansvarslöst och dessutom fortsätter med det.

På bekostnad av vanliga människor skryter man om satsningar på företagande och på skolan, men man är tyst om tidigare nedskärningar på grundläggande välfärd. Man är tyst om konsekvenserna av att människor får mindre pengar i plånboken att handla för. Skattehöjningen rättfärdigas som skäl för att bibehålla och stärka välfärden men det man inte nämner är den främsta orsaken, det vill säga kommunledningens mottagande av nyanlända migranter. Siffror från december pekar på att andelen som får försörjningsstöd i Norrköping och är utlandsfödda ökat till hela 49,5 procent. Det är en grupp som i allt större omfattning hamnar vid sidan av vårt samhälle, istället för att välkomnas in i det.

Skattehöjningen kommer vare sig förbättra vår välfärd eller på något sätt användas till att utveckla kommunen, som man så gärna vill ge sken av. Det handlar helt och hållet om en nödlösning i ett kritiskt läge där välfärden inte längre kan upprätthållas.

För oss Sverigedemokrater är detta totalt oacceptabelt. Vi kan inte tolerera ett ökat utanförskap och förvärrad segregation. Vi kan inte tolerera en politik som försämrar för vanliga människor och för de som en gång byggt vår kommun stark. Vi kan inte heller tolerera att man vid sidan av den rådande plakatpolitiken slår mot de hårdast utsatta och befäster en trend som gör att Norrköping bli en allt mindre attraktiv stad att bo i. Att vända denna trend är, och kommer förbli Sverigedemokraternas främsta mål inför valrörelsen 2018.