Migranter därute

21 mars 2017 17:00

Vintern är snart slut men för den som behöver sova utomhus kommer det vara kallt länge till. Norrköpings kommun har tidigare stöttat ett härbärge för utsatta EU-medborgare ekonomiskt men när stödet upphörde förra året kunde inte de ideella krafter som drev härbärget fortsätta. Socialdemokraterna har sagt att de inte vill ha ”särlösningar” och hänvisar till Bråvalla jourboende. Roger Källs sade i fullmäktige 29 september att ”ingen kommer att behöva sova ute”. Därför ställde Feministiskt initiativ dessa frågor i fullmäktige i januari som Lars Stjernkvist besvarade såhär:

1. Vet kommunen om utsatta EU-medborgare sover utomhus i vinter?

Svar: Nej, det är nog ingen som kan tvärsäkert säga om någon sover ute. Om vi hittar någon så måste vi hjälpa vederbörande.

2. Hur många utsatta EU-medborgare har använt sängplatser på Bråvalla jourboende?

Svar: Nej, ingen har sökt hjälp med bostad.

Stjernkvists svar är något förkortade, det är inte exakta citat. Budskapet är dock tydligt; kommunen känner inte till att någon sover ute. För mig som tidigare i vintras har träffat EU-medborgare vid deras tältplats blir det absurt när Stjernkvist hävdar att kommunen inte känner till att någon sover ute. Kvällen efter fullmäktige besöker jag lägret och ser att det är större än sist jag var där och jag ser människor inne i tälten.

För att få mer information kontaktar jag Freddy Alm, församlingspedagog i Svenska kyrkan och en av de drivande i kyrkans arbete med att stötta utsatta EU-medborgare. Han skrattar uppgivet när jag säger att Stjernkvist sagt i fullmäktige att ingen sover ute. Enligt Alm är det just nu 15-20 personer som sover i tält. Han uppger att han pratat med Stjernkvist om detta nyligen.

Alm ger också en förklaring till varför ingen utsatt EU-medborgare sökt hjälp med bostad från kommunen i år. Förra vintern hjälpte kyrkan EU-medborgarna att fylla i ansökan om bostadsbistånd. Ansökan avslogs efter 10 dagar med motivet att de sökande med stor sannolikhet skulle stanna kvar i Norrköping även efter att de beviljats bistånd. Senare under vintern när situationen blev ännu svårare hjälpte kyrkan två personer att kontakta socialjouren vilka beviljade en natt på Bråvalla jourboende.

Anledningen till att ingen har sökt bostadsbistånd i år är enligt Alm att de som försökte förra året fick avslag. Dessutom erbjuder Bråvalla bara sängplats en enstaka natt.

EU-medborgare sover alltså ute och upplever att kommunen inte hjälper dem. Hur rimmar det med Stjernkvists påstående i fullmäktige att om kommunen hittar någon som sover ute så måste den hjälpa vederbörande? Feministiskt initiativ menar att det är oacceptabelt att människor lämnas att sova utomhus i den svenska vintern. Vi önskar en dialog med den styrande Kvartetten om hur situationen för utsatta EU-medborgare i Norrköping kan förbättras. Är ni intresserade av det, Stjernkvist (s), Jonsson (c), Sjöberg (Kd) och Svedahl (L)?

EU-migranter

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!