Mer resurser till Norrköpings vård

Region Östergötland borde satsa mer resurser i Norrköping för att göra hjärtsjukvården mer jämlik, menar Mona Olsson (V) och Lars Göran Ölander (V).

5 augusti 2019 05:00

Just nu pågår en uppdatering av Region Östergötlands dokument ”Slutrapport från Östgötakommissionen för jämlik hälsa”. Slutrapporten förelades Regionförbundet Östsam under 2015, men har i och med den nya regionbildningen, hamnat på politikernas bord i folkhälsoberedningen. Redan då konstaterades att det finns stora skillnader i hälsa mellan medborgarna i kommunerna Linköping och Norrköping.

Björn Grip har i sin avhandling ”Den ojämlika dödligheten – hjärtdödlighet och samhällsutveckling i två städer” studerat personer med hjärt-kärlsjukdomar och funnit att det finns större risk för att drabbas av dylika sjukdomar om man bor i Norrköping än om man bor i Linköping och har nära till en kvalificerad vård. Det finns förstås också andra variabler, till exempel att Norrköping är en gammal industristad och där hårt arbete för brödfödan har satt sina spår hos den äldre befolkningen.

Även senare forskning har påvisat samma skillnader som Björn Grip. Hans Nilsson och Tomas Faresjö vid forskargruppen TwinCities har i en studie kopplat socioekonomiska skillnader till dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar.

I Östergötland bor cirka 11 000 personer som lider av hjärtsvikt. Även här gäller att tidiga insatser är livsavgörande för patienterna. Därför borde Region Östergötland satsa mer och tillräckliga resurser i Norrköping för att Vrinnevisjukhuset ska kunna utveckla vården av personer som lider av hjärtsvikt och övriga hjärt- kärlsjukdomar.

Här måste Region Östergötlands politiker i ”Koalition för Östergötland” visa att de menar allvar när de säger sig vilja satsa på ”en jämlik och nära vård med hög tillgänglighet”.

Vänsterpartiet har inte mer pengar till förfogande än något annat parti, men är övertygade om att en omfördelning av resurser och en målfokuserad budgetprocess är möjlig. Har vi råd att inte göra det?

Mona Olsson (V)

Ledamot i HSN

Lars Göran Ölander (V)

Tidigare ledamot i KF

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!