Många frågetecken kring Ringgården

Valdemarsviks kommun bör stoppa projektet. Annars kommer det ändå att underkännas av Bolagsverket, skriver Kenneth Wallmark, SPF Ankaret i Valdemarsvik.

11 juni 2019 05:00

Ringgårdens äldreboende skall byggas om för 100 miljoner kronor. Ett projekt med många frågetecken.

1. Har vi medborgare i Valdemarsvik, med den högsta kommunalskatten i Östergötland, råd med detta?

2. Är det krystade upplägget lagligt?

Nyligen beslöt kommunfullmäktige att de boende på Ringgården skall bilda en kooperativ hyresrättsförening. Denna skall köpa fastigheten för 8,2 miljoner kronor, låna upp 94 miljonor kronor och ge Riksbyggen i uppdrag att för denna summa bygga om fastigheten och för framtiden förvalta den via ett bolag utanför kommunen. Riksbyggen och kommunen skall ha majoritet i styrelsen, de boende skall ha 1 plats av 7. Hyran skall höjas med över 2 000 kronor, det vill säga med över 50 procent.

Allt detta har beslutats utan att ovan hyresrättsförening har bildats. Pensionärerna som bor där har ej givit sitt medgivande.

Enligt lagen om Kooperativ hyresrätt genom förvärv av fastighet, kapitel 4:1 ”gäller att ett beslut av föreningen att förvärva ett hus för ombildning av hyresrätt till kooperativ hyresrätt skall fattas på föreningsstämma. Beslutet om omvandling är giltigt om hyresgästerna i minst två tredjedelar av de uthyrda bostäderna som omfattas av förvärvet har gått med på beslutet. Dessa hyresgäster skall vara medlemmar i föreningen. Enligt Kap 4:5 är förvärv i strid med 4:1 ogiltiga”.

Lagtexten talar för sig själv. Hela upplägget är olagligt. Någon kooperativ hyresrättsförening finns inte. Någon beslutande stämma har inte hållits.

Man kan med rätta även ifrågasätta det lämpliga i att försöka förmå 29 gamla och sjuka pensionärer att åta sig ett sådant jätteprojekt, som dessutom inte ger dem några nämnvärda fördelar.

Vi anser att någon i Valdemarsviks kommun med beslutsförmåga i tid stoppar projektet, som ändå kommer att underkännas av Bolagsverket.

Kenneth Wallmark

SPF Ankaret Valdemarsvik

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!