Kunskap och lagar behövs mot hedersförtrycket!

5 april 2018 04:00

Svar till Sabina Landstedt i NT 28/3

Vi tror att Sabina Landstedt missförstått när det gäller de stora behov av mer kunskap kring hedersvåld som vi ser. Att mycket kunskap finns, inte minst hos kvinnojourer och experter här i Östergötland och Norrköping är vi helt eniga om. Men den kunskapen behöver spridas i hela samhället – hos politiker, socialtjänst, rättsväsende och särskilt inom skolan för att kunna upptäcka och bekämpa hedersförtryck effektivare än idag.

Men kunskap måste kombineras med konkreta politiska förslag och lagstiftning för att få effekt.

För att vara tydlig, hedersrelaterat våld och förtryck är fruktansvärt. Hedersförtryck har, liksom mäns våld mot kvinnor i övrigt sin grund i kön, makt och kulturella föreställningar kring dessa. Våld sker på olika sätt, när det gäller hedersvåld och -förtryck utövas det ofta av en grupp människor, ofta den närmsta familjen.

Detta gör också att det behövs särskilda metoder och insatser för att bryta hedersvåldet och hjälpa de utsatta till ett friare liv. Det är svårt för den utsatta att klippa banden med familjen och släkten. När det som alltför ofta finns hot mot den utsattas hälsa eller liv måste samhällets stöd med bostad, studier, arbete, ekonomi och sociala nätverk finnas där i mycket högre utsträckning än idag. Och polisen behöver mer resurser för att lagföra gärningsmännen.

Vänsterpartiet har varit pådrivande för att lagstiftningen kring hedersvåld ska förbättras. Vi vill att varje dödsfall där en kvinna dödas av mäns våld ska granskas av en haverikommission för att hindra att det upprepas. Lagen om kvinnofridskränkning och fridskränkning måste skärpas så att fler gärningsmän kan dömas eftersom hedersförtryck nästan alltid utövas kollektivt. Vi har drivit på för att kriminalisera att föräldrar gifter bort sina barn mot deras vilja. Vänsterpartiet var det första partiet i riksdagen som förespråkade ett totalförbud mot att godkänna barnäktenskap i Sverige – något som de andra partierna nu glädjande nog tycks ha anammat.

För att motverka hedersrelaterat våld och förtryck vill Vänsterpartiet:

• Skärpa lagen om grov kvinnofridskränkning ska skärpas så att mer än en person kan dömas.

• Fördubbla det ekonomiska stödet till tjej- och kvinnojourerna till 200 miljoner.

• Öronmärka en del av det ekonomiska stödet till åtgärder mot hedersförtryck.

• Totalförbjuda barnäktenskap, även när det gäller inflyttande personer.

• Avskaffa tvåårsregeln för att gifta kvinnor inte ska riskera att bli fast i en farlig relation och tvingas utstå misshandel för att få vara kvar i landet.

För att socialtjänsten och kvinnojourerna ska kunna hjälpa utsatta kvinnor och för att polisen och rättsväsendet ska kunna utreda brott behövs både mer kunskap om hedersförtryck, mer resurser och tydligare lagstiftning. Ett jämställt samhälle där alla får leva sitt liv i frihet oavsett vem du är och var du kommer ifrån är alltid Vänsterpartiets mål.

Hedersvåld

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Linda Westerlund Snecker Riksdagsledamot Vänsterpartiet Nicklas Lundström Kommunfullmäktige Norrköping Vänsterpartiet