Alla förtroendevalda, oavsett parti, är överens om att behöriga lärare är den absolut viktigaste resursen för att Norrköpings elever ska kunna prestera ett bättre skolresultat. Problemet är dock att de som i dag styr Norrköping; (S), (C), (L) och (KD) tillsammans med tjänstemannastaben inte vet hur ansvarig myndighet, skolverket, definierar en behörig lärare. Det är fullständigt oacceptabelt.

För en tid sedan, i kommunfullmäktige, ställde jag en fråga om andelen behöriga lärare anställda i Norrköpings kommun, till ansvarigt skolkommunalråd Kikki Liljeblad (S). Bakgrunden till min fråga var att SVT Öst rapporterat om kommunens svårigheter att rekrytera behöriga lärare. SVT:s granskning visade att knappt 66 procent av de anställda lärarna i Norrköping är behöriga. Men Liljeblads uppfattning var att 83 procent var den faktiska andelen.

Som politiker är det lätt att bli utlämnad till de uppgifter som tjänstemän förser oss med. Jag tror inte att Liljeblad ville vilseleda oss andra. Det blev istället tydligt i debatten att tjänstemännens statistik av andelen behöriga lärare i Norrköping inte alls mäter vilka som är behöriga. Medan SVT hade hämtat sina uppgifter från myndigheten som har en faktisk definition av när en lärare är behörig har personalavdelningen i Norrköping försett Liljeblad med siffror som istället visar hur stor andel lärare som är tillsvidareanställda. Personalkontoret har valt att anta att alla tillsvidareanställda lärare är behöriga. Detta är felaktigt och försätter politiken i en problematisk situation. Om jag inte ställt frågan hade förtroendevalda kanske fortsatt anta att betydligt fler lärare är behöriga än vad som är fakta.

En annan prekär omständighet är utbildningskontorets brist på kunskap om vad skolmyndighetens definition av ”behörig” innebär. Liljeblad redogjorde i fullmäktige för att utbildningskontoret skulle skriva brev eller email till skolverket för att eftersöka myndighetens definition. Det innebär att utbildningskontoret inte vet. Just behörigheten i lärarkåren har under många år varit ett mycket aktuellt ämne och det är givetvis anmärkningsvärt att kommunens utbildningskontor inte vet vad tillsynsmyndigheten tillämpar för definition. Jag är förvånad att utbildningskontoret inte vet. Jag är ännu mer förvånad att utbildningskontoret låter skolkommunalrådet redogöra för att de inte vet istället för att skyndsamt söka korrekt fakta.

Vän av ordning kan ju ställa sig frågan om detta är relevant eller om det bara är politiskt käbbel. Jag skulle vilja påstå att även Liljeblad och många andra tycker detta är viktigt. All forskning visar att andelen behöriga lärare avgör skolresultatens utveckling. Och behörig är man när man har legitimation för minst ett av de ämnen man undervisar i. Liljeblad behöver spänna sin båge gentemot utbildningskontoret och personalkontoret. Det är två enheter som ofta lyfter fram att de har ett stort och omfattande uppdrag. Ska politiken prioritera dessa enheters arbete så är det minsta vi kan begära relevanta och korrekta fakta.

Sophia Jarl (M)

Oppositionsråd Norrköpings kommun