Ett antal vanliga myter om flygskatt serveras nu av kristdemokraten Anders Sellström. Hans inlägg visar tydligt att KD vägrar ta klimathotet på allvar.

Myt nummer ett: “Flygskatt leder inte till några utsläppsminskningar”. Fel! Flygskatten kan få ned utsläppen med upp till 180 000 ton koldioxid per år. Det motsvarar utsläppen från ca 100 000 bensinbilar.

Myt nummer två: “Svenskt flyg står bara för en liten del av de globala utsläppen. Därför spelar det ingen roll vad vi gör”.

Fel: Alla utsläpp är lokala, men tillsammans blir de stora. Svenskars utsläpp per person är ohållbart höga, och vårt internationella flygresande ökar dessutom. Ska vi klara klimatmålen måste hela världen snabbt ställa om. Sverige har bland de bästa förutsättningarna att göra det. Därför är det rimligt att vi går före.

Myt nummer tre: “Det ger mer klimatnytta att satsa på biobränslen.” Fel: En ökad användning av biobränsle kan vara en del av lösningen, men även om alla flyg gick på 100 procent biobränsle skulle vi behöva minska flygandet för att klara klimatmålen. En stor del av flygets klimatpåverkan kommer dessutom finnas kvar även med biobränsle i tanken, på grund av att utsläppen sker på hög höjd.

Myt nummer fyra: ”Flygskatten kommer slå hårt mot landsbygden.” Fel: Jobb och utveckling handlar inte om att flyga fram och tillbaka till Stockholm över dagen. Det handlar om att ta ansvar för miljö och klimat, utveckla grön teknik och komma bort från fossilberoende.

Den stora miljöpåverkan från flyget kommer från utrikesresor och resor mellan de större städerna i södra Sverige. Det går över 30 flighter mellan Stockholm och Göteborg varje dag. Det är där skatten gör den stora miljönyttan och det är där de stora summorna skatt kommer att tas ut.

Miljöpartiet de gröna arbetar för att flyget ska betala sina egna klimatkostnader. I EU-parlamentet kommer vi dessutom verka för det mest radikala förslaget av alla: nämligen en bindande utsläppsbudget som tvingar alla länder att minska sina utsläpp så att vi uppfyller löftet vi gav i Parisavtalet och säkrar planetens överlevnad.