Högervridna (S)

24 mars 2017 04:00

Replik på Lars Stjernkvist och Irma Görtz

Det är redan bekymmersamt att se hur Socialdemokraterna avvecklar sin politik i steg efter steg vad gäller vår välfärd, utan att även behöva gå in och rätta till det faktafel som smög sig in i deras svar. När Vänsterpartiet innehade ordförandeposten i Vård- och omsorgsnämnden (2006-2014) så utgjordes majoriteten av: 1 ledamot (V), 1 ledamot från (MP) och 5 ledamöter från (S), (flera av dessa ledamöter sitter kvar och styr nämnden med stöd av småborgarna); alltså vi tillsammans med er fattade alla majoritetens beslut.

Ett annat ”faktafel” som smög sig in var det som hade med ”kön” till plats på särskilt boende att göra. Det stämmer att kön växte, men trots att nämnden levererade överskott till kommunens kassa vartenda år, fick vi inte gehör från Lars Stjernkvist (S) att varken få acceptans för ett underskott det året (med tanke på allt överskott nämnden skickade tillbaka till kommunen) eller ännu mindre för ett tillskott till nämnden, så som många gånger gjorts när det gäller exempelvis Utbildningsnämnden (tidigare BOU). Finanskommunalråd då som nu är Lars Stjernkvist (S), så ”ära till den som äras bör”. I en tidningsartikel långt senare (NT 25/7 2015) ångrar Stjernkvist sitt beslut att inte tillföra nämnden några extra resurser: ”Situationen hade sett bättre ut om inte Timmermannens äldreboende och korttidsplatser på Cedersborg hade avvecklats. Därför ångrar jag det”.

När det gäller vår kritik av sänkningen av kompetenskravet inom äldreomsorgen tycker vi att det ingår i Norrköpings socialdemokraters extrema högervridning. Att sänka kompetenskraven för anställda inom hemtjänsten till att "endast" 65 % ska behöva ha undersköterskeutbildning, anser Vänsterpartiet visar att det är viktigare att gå företagarna till mötes än att möta de verkliga behov som finns och som kräver ökade satsningar på kompetensutveckling.

Vinstdrivna bolag inom äldreomsorgen har generellt betydligt lägre löner (utom vad gäller sjuksköterskor), personaltäthet och andel fast och rätt utbildad personal, jämfört med offentlig sektor. Vem som driver äldreboendet spelar stor roll för kvalitet och kontinuitet.

Vinstlobbyisternas argumentation, som både Lars Stjernkvist (S) och Irma Görtz (S) ohämmat verkar ha anammat. Privatiseringar, abdikeringar inför de stora utmaningarna i äldreomsorgen och skolan har numera blivit Stjernkvists signum.

Lägg skulden där den hör hemma och börja istället ta fajten för välfärden, (S) och Lars Stjernkvist!

Äldreomsorg

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mona Olsson (V) Oppositionsråd Ricardo Olivares (V)