Förskönade besparingar

10 februari 2017 04:00

På kommunfullmäktige den 30 januari fattades beslut om tilläggsbudgeten för 2017. Själva beslutet handlade (trots rubriken på ärendet) om besparingar på alla nämnders verksamheter med undantag för skolan. Verksamheten inom äldre- och funktionshindersomsorgen fick däremot ett ”effektiviseringsuppdrag” på närmare 12,5 miljoner kronor. Vänsterpartiet yrkade på att under förutsättning att dessa miljoner kunde ”effektiviseras” så borde en större andel av summan, 8 miljoner kronor, riktas till satsningar som syftar till att bryta de äldres ensamhet. Den ofrivilliga ensamheten är ett växande problem som medför en stor hälsorisk. Många äldre upplever en allt större risk för isolering och utanförskap. Ungefär var tredje äldre person är ensam mot sin vilja.

Träffpunkterna är mötesplatser för våra äldre medborgare som kan komma dit och få en stunds förströelse och social samvaro. När den politiska majoriteten kraftig drog ner bemanningen på träffpunkterna så blev det en försämring för de äldre. Den 30/1 fick Vänsterpartiet avslag på sitt förslag på Kommunfullmäktige och det politiskt ansvariga kommunalrådet, Eva-Britt Sjöberg (KD), brydde sig inte ens om att kommentera det. Så liten är omtanken om våra äldre som behöver gemenskap och en stunds förströelse på någon social mötesplats.

En sak vi reagerade på var avsaknaden av en tydlig rubrik som sammanfattade vilken typ av förändring ärendet handlade om, på ett språk som medborgarna är bekväma med; om man som kommunpolitiker vill arbeta på ett sådant sätt som underlättar för de medborgare som orkar intressera sig för kommunala frågor.

Nedskärningarna kallades nu inte för just nedskärningar – eller ens besparingar, i dokumentet kallades de för ”genomlysningar” vars syfte är ”att identifiera strukturer och arbetssätt samt belysa hur de kan utvecklas och effektiviseras. Målet är att frigöra resurser för att kunna utveckla den kommunala verksamheten”.

Eufemismer, det vill säga förskönande omskrivningar, hör hemma i skönlitteraturen och inte i kommunens politiska dokument tycker vi. De underblåser människors osäkerhet och understödjer bristande engagemang.

Äldre- och omsorgsverksamhet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mona Olsson (V) Oppositionsråd Ricardo Olivares (V)

Ämnen du kan följa