En angelägenhet för hela samhället

Det är hög tid att sätta igång arbetet mot ett hållbart samhälle. 2030 är snart här och vi har inte kommit ur startblocken, skriver Mia Sköld (MP).

25 januari 2019 04:00

Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle som antogs vid FN:s toppmöte den 25/9 2015. Den är en angeläg för hela samhället och innehåller 17 globala mål som världens alla länder har åtagit sig att genomföra. Därför är det viktigt att varje människa känner till den och implementerar den i sitt liv.

Regeringen har utarbetat en handlingsplan, länsstyrelserna har också i uppdrag att arbeta med målen. Allt fler kommuner kopplar sina mål till de globala målen, och allt fler företag har insett att också de måste arbeta för att målen ska uppfyllas.

De 17 målen har 169 undermål. Om samtliga mål uppnås kommer vi definitivt att få en fantastisk värld att leva i.

Hur ser de ut då?

Mål 1 – Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt. Målet har sju undermål. Det första handlar om att avskaffa den extrema fattigdomen, som är preciserad till 1,25 US-dollar per dag. Det andra handlar om att halvera den andel människor som lever i någon form av fattigdom. Nummer tre pratar om att införa system och åtgärder för socialt skydd, och grundskydd.

Undermål 1.4 lyder: ”Senast 2030 säkerställa att alla män och kvinnor, i synnerhet de fattiga och de utsatta, har lika rätt till de ekonomiska resurser, tillgång till grundläggande tjänster, möjlighet att äga och kontrollera mark och andra former av egendom samt tillgång till arv, naturresurser, lämplig ny teknik och finansiella tjänster, inklusive mikrokrediter.” Om det undermålet uppfylls för alla människor på hela vår planet kommer bara det att revolutionera världen. Det ska bli fantastiskt att få se när arbetet med att uppfylla det målet kommer att påbörjas.

Undermål 1.5 är ungefär lika omfattande:

”Till 2030 bygga upp motståndskraften hos de fattiga och människor i utsatta situationer och minska deras utsatthet och sårbarhet för extrema klimatrelaterade händelser och andra ekonomiska, sociala och miljömässiga chocker och katastrofer.”

Sommaren 2018 i Sverige visar med stor tydlighet hur extrema väderhändelser slår mot vårt samhälle. Skördar som torkar bort, djur som måste nödslaktas och insekter som dör. Detta undermål är så otroligt viktigt och gäller verkligen hela vår värld. Nu är det hög tid att sätta igång arbetet. 2030 är snart här och vi har inte kommit ur startblocken ännu.

Mia Sköld (MP)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!