Driftsformen avgör inte kvaliteten

Vår bedömning är att det inte är driftsformen som avgör kvaliteten på en verksamhet, skriver den borgerliga alliansen i Söderköping, i ett svar till till Åsa Dahlin med flera socialdemokrater, NT debatt 4/3.

11 mars 2019 04:00

LSS-boendet på Trännögatan har varit föremål för kritik mer eller mindre direkt från inflyttningen sommaren 2017 precis som Åsa Dahlin med flera skriver. Det kan ju tyckas märkligt att den dåvarande S-ledda socialnämnden väntade ända till oktober 2018 med att fatta sitt första beslut i ärendet, men så var det. Det blev ett rätt så otydligt beslut, nämligen ”Socialnämnden beslutar att ge uppdrag åt förvaltningen att gå vidare med uppsägning av avtalet.” Förvaltningen har gjort en del utredningar men inte sagt upp avtalet av olika anledningar som redovisades av socialchef Linda Uller på nämndens informationsmöte.

Nu har den nya majoriteten fått ta över ärendet. Vår bedömning är att det inte är driftsformen som avgör kvaliteten på en verksamhet. Om beslutet hade blivit som S-gruppen i nämnden önskar, nämligen att boendet kommunaliseras, så hade det inneburit att kommunen tagit över ett hus med boenden och personal. Det i sig hade inte medfört några förändringar alls för de boende. Det som krävs är förändringar i verksamheten så att de boende verkligen får goda levnadsvillkor, som det står i lagen LSS att de ska ha. De förändringarna kan göras oavsett driftsform och nämnden begär nu av förvaltningen att se till att förändringarna genomförs, följa upp arbetet genom kontakter med verksamheten samt de boende och deras anhöriga och ställföreträdare och återrapportera till nämnden. Vi är övertygade om att det här kommer att leda till stora förbättringar för de boende på Trännögatans LSS-boende.

I debattartikeln om risker med privata driften tas LOV, alltså lagen om valfrihet, också upp. Socialdemokraterna ställer därmed äldre medborgare i behov av omsorg mot yngre personer med funktionsnedsättning som bor på Trännögatan. Den motsättningen accepterar inte vi i den nya alliansmajoriteten. Vi uppfattar att vi fått en uppgift att se till att alla kommuninvånare oavsett ålder och funktionsförmåga får så goda levnadsvillkor som möjligt och arbetar hårt för det.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Boel Holgersson (C) Anwar Samuelsson (M) Lisa Andersson (L) Evelina Nilsson (KD) Lena Karlström (C) Gunilla Gernandt-Bark (M)