Ta vara på det som är unikt för Finspång

Finspångs befolkning väntas växa till 30 000 invånare år 2035.
Finspångs befolkning väntas växa till 30 000 invånare år 2035.

Varje vandring börjar med ett första steg. Finspångs nya översiktsplan ÖP 2020 tog flera år att förbereda.

Insändare 5 mars 2021 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Stort arbete har redan lagts ned, men som kommunalrådet Hugo Andersson (C), uttrycker saken, det är nu det blir ”verkstad”. Mer än 500 sidor digital text, prydligt samlade under tio flikar skall resultera i en tillväxt som saknar motstycke i Finspångs historia, 30 000 invånare år 2035. 

Ambitionen är att Finspång ska erbjuda ett attraktivt boendealternativ för hela regionen. Om det ska lyckas måste kommunen ta vara på och utnyttja den attraktion som finns, och som är unik för Finspång, nämligen stora orörda naturområden, många sjöar och närhet till Norrköping/Linköping/Söderköping, Katrineholm och Örebro. 

 

Coronapandemin har förändrat mångas vardag. Arbete i hemmet har blivit vardag för alla som kan. En del kommer att fortsätta på den vägen. Det kommer att finnas ett samhälle post Corona. Ett samhälle som bara delvis återgår till det som gällde före pandemin. Översiktsplanen 2020 ger Finspångs kommun ett försteg i den omställningen. 

En av översiktsplanens flikar heter ”riksintressen”. Där står att läsa:

”Finspång berörs av ett område av riksintresse för vindbruk. Området ligger i den norra delen av Finspång och berör även delar av Örebro kommun…. Finspångs kommun bedömer att riksintressets ska kvarstå tills ett eventuellt borttagande är prioriterat och beslutat av ansvarig myndighet. Vilket intresse inom området som väger tyngst får avgöras i kommande planering.”

 

Det är kommunen som bestämmer över markanvändningen i Finspång. Holmen Energi – ett projekteringsbolag med 50 000 kronor i aktiekapital – har vindkraftsplaner som går stick i stäv med kommunens uttalade mål om en befolkningstillväxt om närmare 8 000 nya kommunmedlemmar. Det är planer som inte är förenliga med översiktsplanen 2020 och det finns ingen anledning för kommunen att avvakta med det beskedet. 

Ämnen du kan följa