Att uppleva Norrköping är viktigare än någonsin

I en debattartikel i NT påminner oppositionsrådet Sophia Jarl (M) om att den kommunala budgetprocessen närmar sig genom att göra vad hon kan för att sätta bilden av Norrköpings kommun som ett skatteslösarparadis.

Jag välkomnar en diskussion om de politiska prioriteringarna framöver och hoppas på konstruktiva samtal även med Moderaterna, skriver kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång (S).

Jag välkomnar en diskussion om de politiska prioriteringarna framöver och hoppas på konstruktiva samtal även med Moderaterna, skriver kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång (S).

Foto: Susanna Beskow Norgren

Debatt2021-03-02 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Tre exempel på skatteslöseri i Norrköping" NT 16/2

En felaktig och orättvis beskrivning, då jag är säker på att såväl politiker som tjänstemän gör sitt yttersta för att våra skattemedel ska användas så effektivt som möjligt. 

För att stödja sin tes använder Sophia Jarl den bokningsbara bastun utanför Åby, dryckesserveringen i Louis De Geer och det mobila ljusträdet som lyste upp Tyska Torget under Norrköping Light Festival, och låter meddela att denna typ av slöserier snabbt skulle rensas bort vid ett moderat maktövertagande. I mina ögon skvallrar det om låga ambitioner, samtidigt som Moderaternas förslag i vissa fall skulle innebära kostnadsökningar för kommunen.

Den vackert belägna vedeldade bastun vid Övre Glottern har blivit ett ofantligt populärt besöksmål under pandemin och möjliggör för nya målgrupper att upptäcka naturupplevelser helt i enlighet med kommunens vision. Det Sophia självklart inte skriver, då det inte talar för hennes tes, är att alla som nyttjar bastun också betalar en avgift för det. 

Att baren som serverar dryck vid evenemangen på Louis De Geer är kommunägd möjliggör en mer kostnadseffektiv personalanvändning än när den drevs av en privat aktör, vilket tydligt syns i de kostnadsgenomgångar som kommunen regelbundet gör för att kontrollera att pengarna används på rätt sätt. Jag håller med om att kommunen knappast behöver bedriva all sin verksamhet i egen regi, men upphandlingar som varken sänker kostnader eller ökar kvalitén gör ingen nytta. Jag tycker inte heller att det är konstigt att de som går på en konsert i vår konserthall också kan köpa förtäring i en paus. 

Norrköpings Light Festival är ett fantastiskt evenemang som arrangeras tillsammans med det lokala näringslivet och lockar människor från både när och fjärran att promenera och ta del av innerstadens utbud. Trots att festivalen växt kraftigt och att nya verk köpts in under året, genomfördes den i år till en lägre kostnad än tidigare. Och att försöka framställa inköpet av ett ljusträd som något som enbart sker i en kommun präglad av socialism, blir lätt löjeväckande vid insikten av att vår moderatledda grannkommun nyligen presenterade inköpet av Sveriges största plastgran under pompa och ståt.

Vill Moderaterna verkligen sänka skatten? Partiet röstade visserligen emot höjningen av kommunalskatten hösten 2015, men faktum är att den höjda skattesatsen därefter har utgjort grunden för samtliga moderata budgetförslag sedan dess. Sophia Jarl hävdar varje år att hon önskar sänka skatten på sikt. Hur lång tid hon anser sig behöva för att lyckas är inte uttalat, men de konkreta förslagen har i varje fall lyst med sin frånvaro under de fem år som passerat.

Jag välkomnar en diskussion om de politiska prioriteringarna framöver och hoppas på konstruktiva samtal även med Moderaterna. Men då måste samtalen utgå från en ärlig och uppriktig grund. De yttre omständigheterna pressar kommunernas ekonomi i hela Sverige, och tvingar oss redan till tuffa prioriteringar. Kvartetten ska försvara skolan, äldreomsorgen och öka tryggheten i hela kommunen, men vi ska göra det utan att skära bort de upplevelser som gör kommuninvånarna allra stoltast. Att uppleva Norrköping är viktigare än någonsin.