Vindkraftsparken kan ta vårt vatten från oss

Man vet aldrig hur naturen reagerar på människans ingrepp.

Om Tekniska verken skall bygga sin vindkraftpark kommer det onekligen att få stora konsekvenser som följd och innebära stora utgifter för att hitta en annan lösning på vattenfrågan, skriver signaturen Den som bor närmast vattenverket.

Om Tekniska verken skall bygga sin vindkraftpark kommer det onekligen att få stora konsekvenser som följd och innebära stora utgifter för att hitta en annan lösning på vattenfrågan, skriver signaturen Den som bor närmast vattenverket.

Foto: Arkiv/Lars-Göran Bexell

Insändare2021-11-02 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I två dagar har Tekniska Verken informerat oss som bor i Krokek om alla fördelar med att bygga många vindkraftverk i vår skog. Som tur är, har vi en duktig ordförande i den förening som är emot vindkraft just här. 

Det som jag personligen är mest rädd för har inte nämnts i något sammanhang, nämligen att den 25 år gamla vattenverksanläggningen som ligger i vårt område kanske kommer att sluta fungera om man stänger av tillflöden som rinner ner från bergen. 

År I998 invigdes det nya vattenverket vid Björndalen - Halsbråten efter flera års förberedelser. Hela Krokek och Kopparbo fick då det finaste källvatten. Då kunde ingen tro att vattnet skulle ta slut, men den torra sommaren för några år sedan bidrog till att grundvattnet sjönk och bäcken var helt torr (vilket aldrig har hänt förr) 

Man pumpade då in vatten från vattenverket som försvann igen efter 500 meter.

Om Tekniska verken skall bygga sin vindkraftpark kommer det onekligen att få stora konsekvenser som följd och innebära stora utgifter för att hitta en annan lösning på vattenfrågan. Sedan vattnet tagits ur vår dal har flera hus fått sprickor på grund av att de har blivit sneda och vårt eget lilla vattenverk fick då ersättas av en tank som skall försörja de närmaste fastigheter med vattnet som vi behöver till våra hushåll och djuren.

Tekniska Verken måste ta hänsyn till detta och bygga sin vindkraftspark någon annanstans.