Verkligheten kommer ifatt S och C i Valdemarsvik

Idag har vi minoritetsstyren både nationellt och lokalt som agerar såsom de har en kraftig majoritet.

Socialdemokraternas och Centerns försök att driva igenom en avyttring av ishallen med ett koncept som stred mot både kommunallagen och lagen om offentlig upphandling är det senaste i raden av exempel, skriver oppositionsrådet Per Hollertz (M).

Socialdemokraternas och Centerns försök att driva igenom en avyttring av ishallen med ett koncept som stred mot både kommunallagen och lagen om offentlig upphandling är det senaste i raden av exempel, skriver oppositionsrådet Per Hollertz (M).

Foto: Patrik Selsfors

Debatt2021-09-16 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Val 2022

I Valdemarsvik började mandatperioden med ett styre baserat på en svag majoritet med Socialdemokraterna, Centern och Vänstern.  Då Vänstern lämnade styret, fortsatte S och C, som det verkade helt omedvetna om att de nu befann sig i minoritet. 

Man skulle tro att den nya situationen skulle resultera i att man söker mer samarbete, men istället har S och C försökt bestämma allt i slutna rum utan diskussion med övriga partier.

Denna ”hemliga klubben taktik” har bara resulterat i en mängd förslag som visat sig ogenomförbara när de sett offentlighetens ljus. Oftast har det saknats underlag och framtagna alternativ. I vissa fall har det till och med visat sig att förslagen strider mot svensk lag. Detta har oppositionen gång på gång fått påpeka. 

Det senaste exemplet är Socialdemokraternas och Centerns försök att driva igenom en avyttring av ishallen med ett koncept som stred mot både kommunallagen och lagen om offentlig upphandling. Det slutade med ett tvärstopp efter att oppositionen tvingat fram en återremiss. Först då förstod även de styrande att de var ute på väldigt tunn is.

Kommunens fastighetsaffärer är i sig ett dystert kapitel. Listan på oavslutade affärer blir tyvärr allt längre, Garvarhuset, Sjöhuset, Ishallen, Stationshuset.

Man ska heller inte glömma bort fiaskot med Medborgarkontoret som resulterade i en nota för kommunens skattebetalare på sju miljoner kronor. Det spännande är att ingen av dem som drev igenom projektet Socialdemokraterna, Centern och Nybyggarna i efterhand vill kännas vid något som helst ansvar.

I närtid väntar också flera stora beslut. Det duger inte att knuffa dem framför sig hur länge som helst. Den kanske största frågan är ombyggnaden av Vammarhöjden och var kommunens äldreboenden skall vara placerade. Andra ärenden som pockar på uppmärksamhet är framtiden för Badhuset i Gusum, Valdemarsviks Folkets Hus och Fifallaåns kulvert i centrala Valdemarsvik.

Inom skolområdet väntar den stora och enormt viktiga uppgiften med att vända de dåliga resultaten med elever som lämnar skolan med icke godkända betyg. Var är den politiska styrningen i det fallet?

Finns det då någon ljusning mer än att det bara är ett år kvar till nästa val. Jo, det finns vissa signaler att S och C börjar inse sitt läge och vill söka mer samarbete. Hoppas de signalerna stämmer. Annars väntar ännu ett förlorat år för Valdemarsviks kommun.