Vänstern: Positiv till vindkraft – men med hänsyn

När det gäller Holmens planer på att bygga vindkraft norr om Simonstorp så är vår grundinställning positiv, säger Nicklas Lundström (V).
När det gäller Holmens planer på att bygga vindkraft norr om Simonstorp så är vår grundinställning positiv, säger Nicklas Lundström (V).

Klimatförändringarna är en av de största globala utmaningarna mänskligheten står inför och om de inte stoppas kommer de att drabba oss i Norrköping också.

Debatt 1 mars 2022 18:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Men det är en utmaning som Sverige och Norrköping står väl rustad för att möta. Vi är ett rikt land med hög utbildningsnivå, stark forskning och stora naturresurser. 

 

Omställningen kan faktiskt bli en möjlighet att bygga ett bättre liv för alla. För att det ska lyckas behöver också Norrköping göra kraftfulla klimatinvesteringar i infrastruktur, klimatberedskap och teknikutveckling. 

Men vi behöver också betydligt mer förnyelsebar energi för att behålla och stärka våra lokala företag, inte minst gäller det pappers- och träindustrin. Redan idag tvingas lokala industrier stänga produktionen när elpriserna är för höga. 

Men mer förnyelsebar el behövs också för att den nya tidens elintensiva men klimatsmartare industrier ska kunna etablera sig här och skapa både arbetstillfällen och bidra till samhällsomvandlingen. Dessutom kommer ett snabbt utbyggt energisystem såklart hålla nere hushållens elkostnader och stärka människors privatekonomi. 

 

Idag konsumerar Norrköping uppåt fem gånger mer el än vad vi producerar. Det är såklart inte hållbart med tanke på klimatomställningen, elpriserna eller hur självförsörjande vi är när det gäller ett av det moderna samhällets grundfundament. 

Rysslands brutala överfall mot Ukraina och den osäkerhet det innebär för Sveriges och Europas elförsörjning understryker ytterligare behovet av energioberoende. Vår elproduktion måste helt enkelt öka snabbt för både klimatets och samhällsekonomins skull. I dagsläget kommer de största och snabbaste tillskotten att komma ifrån vindkraften.

 

Men som alla stora byggprojekt är ju inte vindkraft oproblematiskt för de som bor närmast. Och varje projekt behöver bedömas för sig. Vi i Vänstern vill ha nya skarpa lagar som gör att en del av intäkterna kommer kommunerna och de närboende till del. Nyttan med vindkraften behöver vara fullt synliga lokalt. När det gäller Holmens planer på att bygga vindkraft norr om Simonstorp så är vår grundinställning positiv. Men vi anser också att Holmen bör se till att komma överens med de fastighetsägare som ligger allra närmast. Det borde faktiskt ett storbolag ha råd med. 

 

Sverige och Norrköping ska bygga sin industri och ekonomi stark igen, då behöver vi vindens kraft.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa