Inget att förlora på att bygga på slyområdet

Min och mångas sanning om Hultet: Det fanns ett Skansen i miniatyr – ja. Det är och har varit ett grönområde – ja, delvis. Det är en park – nej.

Kneippens invånare har inte samfällt gett något uttryck angående Hultet. Flertalet av oss är aldrig tillfrågade, skriver Gudrun Erlandsson.

Kneippens invånare har inte samfällt gett något uttryck angående Hultet. Flertalet av oss är aldrig tillfrågade, skriver Gudrun Erlandsson.

Foto: Robert Svensson

Debatt2021-03-20 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Politiker och tjänstemän sätter sig över domsluten" NT 9/3

Hultet har en lång historik precis som Kneippen. Egentligen heter det Kneippbaden och i början av 1900-talet fanns en Kneippkuranstalt vid Motala ström, ett Skansen i miniatyr på Hultet och där fanns även många vackra villor.

Det finns mycket kunskap, minnen och kulturhistoria i Kneippen. 

I ett tidigare debattinlägg från Björn Albrechtsson, Carl Hultbom och Per Wirén, läste jag bland annat följande ”Hur ska vi invånare kunna ha förtroende för våra politiker och tjänstemän när man agerar med en total nonchalans mot domar från högsta instans och samtidigt helt struntar i vad invånarna i Kneippen samfällt gett uttryck för”. 

Kneippens invånare har inte samfällt gett något uttryck angående Hultet. Flertalet av oss är aldrig tillfrågade.

I min barndom var Hultet en fin lekplats med lektant, utlåningsleksaker, gungor, slänggunga, klätterställningar, karusell med mera. Allt detta var i den del av Hultet som ligger rakt fram och till höger om gångvägen från Linköpingsvägen räknat. Berget, där vi klättrade och lekte och där scoutstugan för barn- och ungdomsverksamhet byggdes låg också där. 

Till vänster om vägen fanns bara gungställningen, som var gränsen mellan grönområdet och ett område fullt av sly. 

Jag och många med mig har fantastiska minnen av en härlig barndom i Kneippen och på Hultet, som jag önskar att nutidens barn hade fått uppleva.

Genom slyområdet fanns redan då en smal upptrampad stig från Linköpingsvägen ner mot Bragegatan/Villagatan.

Det är för mig och många andra Kneippenbor svårt att förstå vad Hultet skulle förlora på att få en tilltalande bebyggelse på slyområdet. Jag tror, att orsakerna till allt bråk är helt andra.

Linköpingsvägen har alltid delat Kneippen i två delar. På Hultets sida låg villorna och på andra sidan hyreslägenheterna. Det fanns en social skillnad för länge sedan. Finns den fortfarande? 

Jag är född i Kneippen, bor i Kneippen och har min egen härliga historia, mina egna kunskaper och mina egna minnen av och i Kneippen och min önskan är att Hyresbostäder och Norrköpings kommun fortsätter att kämpa.