Grannens vedeldning drabbar mig

Det behövs rätt till en vedeldningsfri miljö i egen bostad.

Ett av fyra mål som kommunerna kan göra i sitt miljöarbete är att öka förståelsen för att vedeldning är en stor källa till luftföroreningar av flera olika slag, föreslår insändarskribenten.

Ett av fyra mål som kommunerna kan göra i sitt miljöarbete är att öka förståelsen för att vedeldning är en stor källa till luftföroreningar av flera olika slag, föreslår insändarskribenten.

Foto: Helena Landstedt / TT

Insändare2022-02-06 14:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Norrköpings kommun har uttalat sig om att de har höga ambitioner vad gäller klimat- och miljöarbete.

Undrar hur långt de har kommit gällande Sveriges miljömål vad gäller frisk luft.

Ett av fyra mål som kommunerna kan göra i sitt miljöarbete är att öka förståelsen för att vedeldning är en stor källa till luftföroreningar av flera olika slag. Att vedeldning är olämpligt i tätbebyggda områden.

Länsstyrelsen i Östergötland har fått många överklaganden och hinner inte följa de inriktningsmål som regeringen satt upp. Handläggningstider och beslutsfattande överskrider långt över uppsatta mål.