Avkriminalisera personligt bruk av narkotika

Det har i Sverige sedan länge pågått ett politiskt experiment som bygger på gamla tankesätt. Narkotikapolitiken har sedan 70-talet styrts av Nils Bejerots skadliga teorier om nollvisionen för bruk av droger.

Östergötland 26 maj 2021 20:08
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En linje som även stöds av Morgan Johansson. Man skambelägger och fryser ut brukarna eftersom de ses av Bejerot som en smitta. Samtidigt har Sverige högst dödlighet av narkotikarelaterade dödsfall i Europa förra året. Hur kan det anses värdigt ett medmänskligt land som Sverige?

 

Idag är Sverige ett av de få demokratiska länder som har kvar den förlegade synen där personligt bruk är kriminaliserat. Det mest lysande exemplet för att vår modell är förlegad är Portugal. De införde ett vårdbaserat synsätt 2001 och avkriminaliserade personligt bruk. Otvivelaktiga resultat i Portugal pekar på en minskning av narkotikarelaterade dödsfall, likväl som missbruk. Det är en modell Norges regering försökte ta efter. Det blir svårt för unga som har en annan syn att ha förtroende för regeringen när de konsekvent avfärdar frågan om avkriminalisering.

 

Staffan Hübinette och Peter Moilanen på Narkotika­politiskt center säger sig bevisa att “cannabismissbruket” har ökat till följd av legaliseringen. I Svensk kontext räknas däremot alla som provat cannabis som missbrukare. Att bruket ökar med en legalisering är väntat. Det är dock ett historiskt misstag att kalla denna typen av rekreationellt bruk för missbruk. Att de allvarligare missbruken av narkotika har ökat saknar även stöd i rapporten från Narkotikapolitiskt center. Argumentet som kvarstår är att man anser brukare som dåliga och deras val en smitta. 

 

Amerikanska studier visar att både förespråkare som motståndare till en legalisering kraftigt har överskattat dess konsekvenser. Man kan inte hitta tydliga data på att det varken minskat missbruket eller ökat det. Konsekvenserna som står kvar är att bruket ökat och skatteintäkter likaså. En betydande del av marknaden är reglerad medan en mindre del fortsatt är illegal. Detta har minskat de kriminellas finansiering. 

 

Det finns inget som tyder på att Sveriges och Socialdemokraternas linje för narkotikapolitiken fungerar. Det argument som finns kvar är att man har en rädsla för den som väljer att bruka droger. Detta är skadligt för missbrukarnas hälsa och för samhället i stort. Det hade varit bättre om svenska politiker och debattörer hade människors bästa i fokus, istället för att moralisera över deras val. Först då kan vi börja ha en saklig debatt. 

Jacob Cernvall, distriktsordförande Moderata Ungdomsförbundet Östergötland
Viktoria Sköld, 1:e vice distriktsordförande Moderata Ungdomsförbundet Östergötland
Teodor Johansson, 2:e vice distriktsordförande Moderata Ungdomsförbundet Östergötland

Ämnen du kan följa