Alla kan tyvärr inte bli nöjda

 Efter trafikomläggningen har ändå 87 procent av innevånarna i Norrköpings tätort mindre än 500 meters gångväg till närmaste hållplats, skriver Östgötatrafikens vd Sofia Malander.
Efter trafikomläggningen har ändå 87 procent av innevånarna i Norrköpings tätort mindre än 500 meters gångväg till närmaste hållplats, skriver Östgötatrafikens vd Sofia Malander.

Vi är medvetna om att det finns önskemål från några av våra kunder att få tillbaka hållplatser som togs bort i samband med omläggningen av linjenätet i Norrköping i juni 2020.

Insändare 10 maj 2021 19:20
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar direkt

Vi förstår att det för några blir besvärligt med en längre sträcka att gå till sin hållplats. 

Att skapa ett linjenät som alla är nöjda med låter sig tyvärr inte göras, men att erbjuda en så bra kollektivtrafik som möjligt för så många som möjligt är vårt mål. Efter trafikomläggningen har ändå 87 procent av innevånarna i Norrköpings tätort mindre än 500 meters gångväg till närmaste hållplats, och tack vare de förändringar som gjordes kunde vi öka utbudet med cirka 20 procent i Norrköpings stadstrafik, vilket är historiskt mycket.

Utbudsökningen innebär bland annat att Norrköpingsborna fått en bättre trafik på kvällar och helger, då också en hel del av de aktiviteter som insändaren nämner går av stapeln. Omläggningen var alltså inte främst i detta fall en satsning på arbetspendlarna.

 

Alla våra resenärer är viktiga för oss och vi välkomnar en konstruktiv dialog. Vad gäller servicelinjerna så kommer vi att göra en översyn av alla servicelinjer i hela länet och i den översynen ingår stadsdelsbussarna i Norrköping, och då avser vi att bjuda in intresserade pensionärsorganisationer till en dialog.

Ämnen du kan följa