Saneringsprojektet dyrare än beräknat

Valdemarsviks kommun söker ytterligare 72 miljoner kronor till saneringen av Valdemarsviken. Projektets totalkostnad kan därmed landa på närmare 250 miljoner kronor.

23 april 2010 08:15

Efter genomförda undersökningar under miljöprojektets förberedelseskede har det framkommit att kostnaderna för flera stabiliseringsåtgärder blir högre än beräknat.

 

Bland annat beräknas strandlinjen intill Sahlinsområdet behöva förstärkas ytterligare mot vad man tidigare trott. Stabiliseringen måste göras för att kunna bibehålla verksamhet inom området.

 

- Stabiliteten är mycket sämre än vad vi tidigare vetat. Vi hade räknat med sju miljoner för just den åtgärden, men efter noggrannare utredningar kan den komma att kosta närmare 30 miljoner kronor, säger tekniske chefen Thomas Örnberg, kommunens representant i saneringsprojektet.

 

Projektet har tidigare beviljats 161 miljoner kronor från Naturvårdsverket, och Valdemarsviks kommuns medfinansiering landar på 15 miljoner. Kommunens bidrag förblir dock detsamma trots att projektets kostnader nu beräknas växa.

 

Länsstyrelsens miljöskyddsdirektör Karin Sigvardsson uppger att man har goda förhoppningar om att få ytterligare 72 miljoner till projektets genomförande. Totalt kommer då projektet att gå loss på 248 miljoner, vilket gör det till Östergötlands i särklass största miljöprojekt och ett av de större även i övriga i landet.

 

 

 

 

Läs mer i fredagens NT.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!