Ensamkommande flyktingbarn i äldreboendets lokaler?

Ska ensamkommande flyktingbarn placeras i Ringarums äldreboende, Ringgården? Det är ett av flera boendealternativ, som för närvarande diskuteras när Valdemarsviks kommun utreder frågan om ett mottagande.

1 november 2009 15:09
- Boendefrågan är väldigt öppen, än så länge. Ringgården har diskuterats men det finns också andra alternativ. Vi har tittat på olika lösningar och frågan vi ställer oss är vad barnen behöver för ett boende. Är det ett institutionellt sådant eller handlar det om ett familjeboende?, säger socialchefen Inga-Lill Malmsjö.

 

I äldreboendet Ringgården har det under året frigjorts ett antal boendeplatser, som ett led i kommunens besparingsåtgärder.

 

Inga-Lill Malmsjö vill inte närmare gå in på boendeformerna i nuvarande läge eftersom hela frågan om ensamkommande flyktingbarn för närvarande befinner sig i en utredningsfas, där man också diskuterar samverkan mellan grannkommunerna.

 

Läs mer i måndagens tidning

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!