"Om bottnen inte rörs upp kan slammet ligga kvar"

-  Vad ska man svara på den kritiken? Faktum är att företrädare för Naturvårdsverket själva har kastat fram förslaget om att låta föroreningarna ligga kvar, säger Naturskyddsföreningens ordförande Ingemar Hulterström.

27 augusti 2009 00:20
- Det var när kulverteringen av ån var aktuell för flera år sedan. Då menade man att bottnen inte skulle röras. I stället presenterade man ett förslag som går ut på att täcka den med duk. Så länge inte bottnen rörs upp kan slammet ligga kvar. Det är min uppfattning även i dag.

 

Ingemar Hulterström menar att man inom sinom tid, när nya metoder är framtagna, ska ta upp sedimenten.

 

- Då går man ner och suger upp sedimenten samt separerar föroreningarna från slammet, på plats. Men en sådan metod finns inte i dag och då ska vi inte röra slammet. Att lägga upp förorenade massor på land är bara att flytta problemet från ett ställe till ett annat. Och dessutom är det väldigt dyrt.

 

Han hänvisar till utredningen om Valdemarsviken i vilken det framgår att 50-60 centimeter av det översta bottensedimentet inte innehåller några föroreningar.

 

- Rör man inte det så är det ofarligt. Det är min uppfattning och många fleras.

 

Men vad säger du om uppgiften att 250 kilo krom, årligen, går ut i Östersjön från Valdemarsviken?

 

- Är det så att det skulle vara omfattande aktiviteter i viken, med djupgående fartyg, så lakas föroreningar ut. Men så är det inte i dag. Lägger man, som sagt, en fiberduk över bottenslammet, till dess man kan sanera ordentligt, ja då blir det ingen urlakning.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!