"Hulterström måste avgå"

- Naturskyddsföreningens ordförande Ingemar Hulterström bör avgå, med anledning av hans uttalande om att låta de kromhaltiga föroreningarna i Valdemarsviken ligga kvar. Det säger Karl Tingström, bosatt intill Valdemarsviken.

27 augusti 2009 00:16
Det är en artikel, publicerad i NT förra veckan, som har fått Karl Tingström att reagera mot Naturskyddsföreningens lokala talesman. I artikeln säger Hulterström att "vi ser hellre att man låter gifterna ligga kvar tills man har uppfunnit en metod som gör det möjligt att verkligen sanera. Det man gör nu är ingen sanering, man flyttar bara på problemet."

 

- Han pratar mot bättre vetande. Ja, faktiskt både mot Helsingforskommissionen samt Oslo-Pariskommissionen. Den förra har antagit en överenskommelse om en gemensam handlingsplan för Östersjön, medan den senare bland annat har antagit regler för den marina miljön samt mot farliga ämnen. Faktum är att förorenade sediment ska tas om hand på land, enligt den nationella lagstiftningen, som regleras i avfallsförordningen, säger Karl Tingström och fortsätter:

 

- Att, som Hulterström, påstå att myndigheterna bara flyttar på problemet, när man deponerar föroreningarna är givetvis fel. De kommer att tas upp ur viken och vallas in med invändig tätning. Det vore förstås betydligt bättre att köra iväg dem för destruktion och avskilja de giftiga ämnena från muddermassorna. Men det är förknippat med gigantiska kostnader, vilket är en omöjlighet.

 

Karl Tingström förstår inte hur en ordförande i en naturskyddsförening kan föreslå att föroreningarna ska ligga kvar, med påföljd att bland annat 250 kilo krom, årligen lakas ut
i Östersjön.

 

"Uppåt väggarna"
Tingström jämför med dagens kromutsläpp, från olika industrier, vilka är behäftade med hårda tillstånd och dispensbeslut.

 

- Ställ detta i relation till dagens omständigheter i Valdemarsviken och man förstår att det givetvis är uppåt väggarna att låta 250 kilo krom, årligen, lakas ut i Östersjön. Begreppet "rent hav" är ju miljöprioriterat över allt. Sanering av Valdemarsviken är således en del av en världsomspännande och övergripande uppfattning. Men uppenbarligen inte hos en naturskyddsförening i Valdemarsvik, vilket är skrämmande.

 

Högsta prioritet
Karl Tingström reagerar också mot Ingemar Hulterströms förslag om att avvakta av tekniska skäl, tills nya och bättre metoder kommit fram.

 

- Då lär vi få vänta. Och till vilken kostnad? Hulterström anser redan nu att det är ett ekonomiskt vansinne. Men framtida kostnader kommer med råge att överträffa begreppet ekonomiskt vansinne. Enligt länsstyrelsens miljövårdsdirektör Jan Hällgren, så har arbetet med att minska miljöpåverkan av krom på Valdemarsviken och Östersjön högsta prioritet. Sedimenten utgör den absolut största enskilda källan till krombelastning på Östersjön, säger Karl Tingström.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!