Kommunen yrkar på landdeponi

Valdemarsviks kommun yrkar nu på att de förorenade muddermassorna från Valdemarsviken ska förvaras på land. Naturvårdsverket signalerar att man stödjer förslaget även om det kan bli något dyrare.

19 augusti 2009 00:18
Turerna kring var de miljöfarliga muddermassorna ska slutförvaras har varit många. I sin första ansökan till Miljödomstolen förordade Valdemarsviks kommun att muddermassorna skulle användas som utfyllnad och stabilisering i Grännäsviken. Men det alternativet gillades inte av Miljödomstolen.

 

De uppmanade å sin sida kommunen att utreda alternativet där muddermassorna dumpas i en djuphåla i höjd med Krogsmåla i Valdemarsviken. Det alternativet gillades inte av Valdemarsviks kommun, som gjorde en grundlig utredning av alternativet och samtidigt överöstes med protester från allmänheten och privatpersoner bosatta utmed Valdemarsviken.

 

Bästa alternativet
Efter diskussioner med Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Miljödomstolen och samråd med sakägare och närboende har kommunen nu kommit fram till att förvaring och invallning på land är det bästa deponeringsalternativet.

 

Tidigare föreslagna platser för landdeponi vid Hemsjön och Grävsätter har mötts av stora protester. Men runt Grännäs-
alternativet är det tyst.

 

-Det hölls ett nytt samråd om det nya deponialternativet med kringboende i Grännäsområdet strax efter midsommar. Det framkom inget negativt, säger Thomas Örnberg, teknisk chef på Valdemarsviks kommun.

 

Hoppas på stöd
Just nu arbetar han med de sista kompletteringarna till ansökan om saneringsåtgärder i Valdemarsviken som just nu ligger hos Miljödomstolen. Invallningen på land kan innebära att projektet i viss mån fördyras.

 

- Vi är inte klara med våra slutkalkyler ännu. Men vi har god tro om att Naturvårdsverket kommer att stötta våra nya tankar med mer resurser, säger Thomas Örnberg.

 

Kommunen har redan skissat på ett förslag för hur Grännäsområdet kan se ut efter att muddermassorna vallats in. Enligt skissen kan det skapas fler fotbollsplaner, cykel- och gångväg och kanske till och med en liten småbåtshamn på platsen.

 

Riskerna med att lägga de förorenade sedimenten på land bedöms som små.

 

- Nej, det ska inte vara någon fara. Det är en teknik som används ofta. Man säkrar och tätar till ordentligt enligt en välbeprövad metod, säger Thomas Örnberg.

 

I slutet av denna månad ska ansökan till Miljödomstolen vara kompletterad. Efter vidare förhandlingar under senhösten hoppas Valdemarsviks kommun på en dom efter nyår. Det innebär att man kan sätta igång med projektet under våren 2010.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!