Osäkert om gifter i Gusumån

Fiskeförbud, eller inte?
Det är inte helt klart vad som gäller för Gusumsån och sjön Byngaren.

5 juli 2008 00:17
- Länsstyrelsens jurister skulle förmodligen säga att förbudet är upphävt. Frågar du livsmedelsverket så kanske du får ett annat svar, säger Anette Källman projektansvarig för Miljöprojekt Gusum.

 

Svartlistades på 70-talet
Det var när Gusumsån, samt flera andra vattendrag, för flera decennier sedan, svartlistades, som myndigheterna satte stopp för fisket. Höga halter av bland annat koppar, zink, bly och kadmium, men framför allt pcb, spreds i naturen efter ett omfattande utsläpp från Gusums Bruk 1972.

 

Då uppmättes 500 gånger högre halter i Gusumsåns fisk, jämfört med normalvärdet, vilket ledde till fiskeförbud.

 

Undvika lake
Mycket vatten har dock runnit genom Gusumsån under de senaste decennierna och nu konstaterar myndigheterna, i det här fallet yrkesmedicin vid Universitetssjukhuset i Linköping, att man kan äta fisk från ån, dock inte gravida kvinnor.

 

Däremot kan flickor samt kvinnor i barnafödande ålder äta abborre och gädda, dock högst en gång per månad. När det gäller övriga konsumenter så rekommenderas abborre och gädda en gång per vecka. Lever från lake ska yngre kvinnor och gravida undvika helt.

 

Anette Källman anser att man inte ska stirra sig blind på begreppet fiskeförbud utan följa yrkesmedicinska rekommendationer.

 

Kommunens hemsida
- Det finns även tolkningar, som gör gällande att fiskeförbudet fortfarande gäller för vissa delar av vattnen.

 

-Min uppfattning är emellertid att man ska luta sig mot yrkesmedicins rekommendationer. Det vill säga de fakta som gäller idag, vilket man kan läsa om på kommunens hemsida, säger Anette Källman.

 

Med andra ord, ät måttligt med fisk under tiden som myndigheterna försöker reda ut huruvida det råder förbud eller inte.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Bo Cederqvist