Kommunen hoppas på lägre saneringskostnader

- Saneringen av bruksområdet i Gusum kan bli billigare för kommunen än beräknat. Det uppger Thomas Örnberg, chef för tekniska förvaltningen
i Valdemarsvik.

3 juli 2008 01:32
- Eftersom vi tvingas lägga en hel del pengar på saneringen av Valdemarsviken, är vår förhoppning att vi ska komma lindrigare undan med Gusumsprojektet, säger Thomas Örnberg.

 

Bidrag möjligt
- Vi har fört samtal med Naturvårdsverket och de är väl medvetna om att vi är en liten kommun som har svårt att rent ekonomiskt stödja två sådana här omfattande miljöprojekt. Nu har de öppnat dörren och aviserat möjligheten för oss att kunna få bidrag för sanering av byggnaderna inom det gamla bruksområdet, eftersom de står på förorenad mark, säger Örnberg.

 

När det gäller Valdemarsviken tvingas kommunen lägga 10 procent av projektkostnaderna. Inledningsvis handlade det om en kommunal insats på 15 miljoner kronor. Men kostnaderna ökade och för närvarande ligger de på 176 miljoner kronor för hela projektet. Kommunens insats är dock oförändrade.

 

Nyligen beslutade kommunen om konsulttjänster för inventeringen.

 

Dessutom pågår upphandling när det gäller rivningen av de gamla bruksbyggnaderna.

 

Miljonkostnader
- Inventeringen ger oss ett besked om hur mycket rivningsmassor och föroreningar det finns i området. Utifrån dessa uppgifter kan vi ta ställning till både åtgärder och kostnader. Men redan nu har det lagts ner 8-9 miljoner kronor på undersökningar, säger Thomas Örnberg.

 

I oktober beräknas inventeringen vara klar, vilket i sin tur leder till en bidragsansökan hos naturvårdsverket.

 

Offert har också begärts för att stängsla in bruksområdet.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Bo Cederqvist