Snattare allt större problem

Hos ICA Birgersson i Gusum har snatterierna tiodubblats under de senaste fem åren. Runt 900 000 kronor, per år, kan kopplas till stölder och snatterier.

17 maj 2008 00:18
Det är framför allt kött, hårvårdsprodukter och parfymer som snattas. Och för att motverka snatterierna, så har butiken tvingats utöka kontrollen, vilket rent konkret betyder att kameraövervakningen har byggts ut.

 

- I slutet av 1980-talet hade vi tre kameror. Idag har vi arton och det har kostat oss en hel del. Vi bytte ut arsenalen av kameror i januari i år till en kostnad av en kvarts miljon kronor, säger butikschefen Tommy Johansson.

 

Han berättar att organisationen Svensk Handel anser att det är bra om man kan avslöja en till tre procent av snattarna.

 

- Då förstår nog var och en att vi brottas med ett problem.

 

Butiken i Gusum har periodvis infört uniformerade vakter och då har det visat sig att snatterierna har minskat betydligt.

 

- Faktum är att vi inte hade några upptäckta snatterier alls under den treveckorspeiod som vakterna har funnits här.

 

Vad beror ökningen av snatterierna på?

 

- Jag ska vara helt ärlig och berätta att nio av tio upptäckta snattare är asylsökande. Nu har vi haft en sittning med migrationsverket, där vi framförde våra problem. Nästa vecka ska vi träffa företrädare för kommunen och migrationsverket. Vi mäktar inte med det här längre, säger en något uppgiven Tommy Johansson.

 

Bra kontakt innan
Han menar att antalet asylsökande i förhållande till invånarantalet i Gusum är alldeles för stort. I dag finns det cirka 250 asylsökande bosatta i Gusum.

 

- Såvitt jag känner till så har migrationsverket ett slags riktmärke, som ger vid handen att det inte ska finnas fler än 10 procent asylsökande i en ort. I Gusum handlar det om cirka 25 procent, säger Tommy Johansson, som menar att förtätningen skapar problem, inte bara när det gäller affären utan också på andra håll i samhället.

 

Han erinrar sig hur det var för några år sedan, då de asylsökande levde i familjekonstellationer - mamma, pappa, barn.

 

Känner sig ensamma
- Då hade vi bra kontakter. Flera av de asylsökande praktiserade i butiken. Asylbarnen lekte med de svenska barnen och det var en helt annan stämning. Nu är det annorlunda. De flesta, som bor här, är ensamstående män och jag kan förstå deras situation. Det finns inget att göra i Gusum. De känner sig ensamma. Helt enkelt en allmän tristess. Det är det här som migrationsverket måste lösa tillsammans med kommunen, säger Tommy Johansson och fortsätter:

 

- Vi, och då handlar det om flera här i Gusum, kommer att kräva att antalet asylsökande reduceras till ett 80-tal.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!