Så kan du engagera dig hemma

Du behöver inte sitta vid förhandlingsbordet för att vara med och påverka så att vi får ett bra klimatavtal i Köpenhamn. Här är några sätt att engagera sig även här hemma.

11 december 2009 11:36

Seal the deal är FN: s globala kampanj för ett rättvist klimatavtal som kommer att räckas över till beslutsfattarna under mötet. www.sealthedeal2009.org


Tck tck tck är e
tt brett nätverk av internationella organisationer som består av bland annat Greenpeace, WWF och Amnesty. De driver ett antal kampanjer inför klimatmötet och har även demonstrerat under alla de förberedande möten som ägt rum under året. De samlar in namnunderskrifter för ett klimatsäkert och rättvist avtal på www.tcktcktck.org


Countdown to Copenhagen är ett nätverk som består av bland annat Svenska Kyrkan och som arbetar för ett rättvist klimatavtal mellan världens länder. Nätverket samlar in namnunderskrifter som kommer att lämnas till Sveriges statsminister. www.svenskakyrkan.se

 

Be en bön

 

Ärkebiskop Anders Wejryds bön för klimatet.

 

Gud, vi ber
om din hjälp att se våra uppgifter,
ge oss kraft och mod
att göra det vi kan
för din starka och sköra skapelse...

 

Läs hela bönen på www.svenskakyrkan.se

 

Det är inte för sent att åka
Svenska Kyrkan har ett fåtal platser kvar till klimattoppmötet. Bussen stannar till vid Linköpings Central klockan 15.30 i dag. Många klimataktivister kommer även att lifta till mötet.

 

För skeptikern
Maggie Thauersköld Crusell, författaren till boken Chill-Out har Sveriges största blogg för klim-atskeptiker.

 

www.theclimatescam.se

Konspirationsteoretik-er eller journalist?
Välj själv! Alex Jones är känd för sin framstående ställning inom 9/11 truth-rörelsen som menar att händelserna kring 11 september genomfördes av den amerikanska regeringen. Han är även en stor klimatskeptiker.

 

www.infowars.com

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!