Några elever undrar varför de har en samhällslärare i svenska B, borde inte lärarna undervisa i de ämnen som de har behörighet till?
- På grund av nedskärningar så har vi varit tvungna att dra ned på lärare och i vissa fall kan det då bli så här. Ett krav är lärarbehörighet och sedan ämnesbehörigheten som får bedömas från fall till fall.
Varför får vi inte göra omprov i matematiken? Lärarna säger att vi ska visa våra kunskaper på nationella proven istället för att det inte finns resurser eller pengar att lägga på just omprov.
- Det är något som har bestämts inom matte-laget här på skolan, så det kan jag inte svara på.


Varför kan ingen renovera Kristinaskolan (där musikesteterna håller till)?
- Eftersom Kristinaskolan inte endast är till för De Geers musikelever så är vi inte ensamma om att ta det beslutet. Jag har som före detta rektor på Kulturskolan arbetat länge med att försöka få skolan renoverad, något jag tycker borde hänt för längesen.
- Men nu så letar kommunen efter en möjlig lokal att flytta undervisningen till, och beslutet om en flytt görs nu i vår. Blir beslutet att den inte ska flyttas så finns det pengar undansatta för att renovera skolan. Allt detta kommer att hända innan höstterminen 2011.


Hur gör man för att få använda observatoriet i gamla biblioteket, är det öppet för alla elever?
- Då ?Gamla biblioteket? innehåller många böcker av stort historiskt värde är det inte av säkerhetsskäl möjligt att hålla öppet utan tillsyn. De elever som önskar få tillgång till biblioteket tar kontakt med vår bibliotekarie Petter Edlund som kan hjälpa till.
- Petter har också en önskan om att göra gamla bibliotekets samlingar mer tillgängliga genom digitalisering av de gamla böckerna.

Artikelbild


Skulle priserna i cafét kunna vara lägre?
- Priserna är satta så låga som möjligt. Caféet måste kunna bära sina egna kostnader för att inte ta resurser från övrig verksamhet men ska heller inte vara vinstdrivande.
Som det ser ut nu så går cafét plus minus noll, enligt Per.


Används ekologiska varor i cafét?
- Vi använder en del ekologiska varor, bland annat osten, sockret och kaffet.
Han berättar att när det gäller grönsaker så försöker de köpa ofilmade grönsaker men inte så mycket ekologiskt.
- Vi har ju också en läskapparat istället för att handskas med flaskor.


Hur kommer elevantalet att påverkas till hösten och kommer nedskärningarna att påverka oss som redan går här?
? Minskningen på elever som börjar på De Geergymnasiet till hösten ligger på ungefär 100 personer, men det är inget som är skrivet i sten än. Vi kommer att försöka göra så att det påverkar elever som redan går här så lite som möjligt, men genom att eleverna minskar så måste vi minska på lärare och personal, och då kan det bli så att en del klasser får byta lärare och kanske även mentorer.


Det finns ju flera kommunala gymnasieskolor, borde inte då nedskärningarna delas jämt upp på de fyra?
- Eftersom det ekonomiska systemet fungerar så att skolorna får ekonomiska medel beroende på vilket elevantal som finns på respektive program kan inte nedskärningarna delas upp mellan skolorna. I och med att minskningen av elevantalet är olika på skolorna blir också nedskärningarna olika. Färre elever innebär allså minskade ekonomiska ramar som måste hanteras enskilt på varje skola.


Hur tycker du att elevrådet har lyckats med sitt arbete?
? Elevrådet har verkligen kommit igång och börjat jobba aktivt och bra med olika aktiviteter på skolan. Det senaste arbetet som elevrådet organiserade var skidresan till Romme. Ett stort arbete som tidigare gjorts av idrottslärarna. I år tog elevrådsstyrelsen på sig jobbet och skötte det utmärkt.
Per ser elevrådet som en viktig länk till eleverna på skolan, och vill i framtiden se ett större samarbete mellan honom själv och elevrådet.


Hur gör du för att hålla koll på vad som händer på skolan?
? Jag försöker att röra mig så mycket jag hinner i korridorerna och småprata lite med eleverna och försöka höra deras åsikter och synpunkter. Sen får jag mycket information från lärare och från elevrådet som jag försöker besöka då och då.


Vad tycker du har blivit bättre på De Geer sedan du började som rektor?
? Eftersom jag bara varit ordinarie rektor ett halvår har vi nog inte sett så mycket resultat ännu. Att vara rektor är ett inspirerande jobb men man måste också tänka långsiktigt. Det tar tid med förändringsarbete.
Han berättar att det som kan ses nu är att det finns en fungerande ledningsgrupp som tillsammans tar tag i problem som finns och utvecklar skolan åt ett positivt håll.

 
Vad är din dröm för skolan?
- Min dröm för De Geergymnasiet är att vi skall bli en så attraktiv och bra skola så att många elever trivs och önskar gå här. Detta tror jag man kan åstadkomma genom flera olika saker men det viktigaste är en bra kvalitet på undervisningen med möjlighet att möta varje enskild elevs behov, fräscha lokaler och utrustning anpassade för verksamheten och ett aktivt elevråd som jobbar för bra elevaktiviteter på skolan.


Varför är det så många vikarier?
? Flest vikarier hade vi under förra hösten, och det var absolut inte en situation vi ville hamna i. Men ordinarie lärare tog tjänstledigt eller blev sjukskrivna och i vissa fall så sattes även vikarier in för lärare som tyvärr hade fått sluta.
? Anledningen till att vikarierna byttes så ofta är att det var anställningsstopp i kommunen så vi kunde endast anställa vikarierna 14 dagar i taget, och i vissa fall så fick de fasta jobb någon annanstans och då var vi tvungna att byta vikarie än en gång.


Varför är låsen på skåpen inte integrerade? Nu när vi har de externa låsen så är det lättare att bli bestulen eftersom det bara är att knipsa upp låsen.
? Beslutet om de nya skåpen som kom i somras togs utav LS, som fanns förra året men som idag inte finns kvar, och beslutet var mestadels av ekonomiska skäl. De ville kunna få så många skåp som möjligt och då var de skåpen utan integrerade lås billigast. Hanteringen av integrerade lås skulle även blivit jobbig för vaktmästarna som då skulle behövt ha reda på alla extranycklar.
? När det gäller stölderna i skåpen så är det elevens ansvar att inte låsa in värdesaker i sina skåp, och vi informerar om det relativt ofta. Händer det dock en olycka och någon får sina värdesaker stulna så får den själv göra en polisanmälan, där ligger det inte på skolans ansvar.


Det finns ju flera kommunala gymnasieskolor, borde inte då nedskärningarna delas jämt upp på de fyra?
- Eftersom det ekonomiska systemet fungerar så att skolorna får ekonomiska medel beroende på vilket elevantal som finns på respektive program kan inte nedskärningarna delas upp mellan skolorna. I och med att minskningen av elevantalet är olika på skolorna blir också nedskärningarna olika. Färre elever innebär allså minskade ekonomiska ramar som måste hanteras enskilt på varje skola.

 

Är det dags att ta bort elevforum? Det är inte många som tycker det är positivt och väldigt få går dit.
- Elevforum skall vara ett tillfälle för skolledning, SYV, elevrådet mm att nå alla elever på skolan. Tyvärr har elevforum varit dåligt besökt sista tiden, mest tror jag beroende på att man inte har haft meningsfulla program. Vi ska utvärdera elevforum till våren och utifrån detta besluta om hur vi ska göra nästa läsår.


Eleverna undrar varför det finns fall där en lärare har fått börja undervisa i två extra kurser utöver sina ordinarie arbetstimmar?
- Det är åter igen på grund av nedskärningarna som vi var tvungna att genomföra. Lärarna räcker inte riktigt till och då blir det så att några utav dem måste ta några extra kurser för att alla elever ska få läsa de kurser som de ska. Det finns ingen möjlighet till att vi kan återgå till det som varit, det kommer bara att bli mer nedskärningar.


Skolan är anmäld till Arbetsmiljöverket, hur kommer skolan jobba nu för att få en bättre arbetsmiljö?
- Anmälan handlar om lärarnas arbetsmiljö, och att de får för stora bördor och inte orkar med sitt arbete. Vi försöker regelbundet att prata med de lärare som anser att de har det för jobbigt och försöker komma på lösningar som kan underlätta.

 

Kommer ni att anställa nya lärare nu till hösten, eller kommer lärarna att få fortsätta att jobba extra även nästa läsår?
- Det kommer inte att anställas några nya lärare, utan tyvärr så kommer det att göras ännu fler nedskärningar.

 

Hur ser du på musikalen Fame som kommer sättas upp av esteterna på skolan i maj?
? Den årliga musikalen som estet-treorna sätter upp är en mycket uppskattad kurs. Genom att få vara med i en musikal med förutsättningar som liknar en professionell uppsättning får eleverna en bra bild av det jobb som ligger bakom en föreställning. Alla får vara med att ta ansvar för olika delar inom föreställningen, och det märks att sammanhållningen stärks! Musikalen är dessutom en fantastiskt bra marknadsplats för De Geergymnasiet att synas i samhället och skapar en positiv bild av skolan.
? Extra roligt är att vi i år har ett nytt samarbete med Östgötateatern och får tillgång till Stora Teatern för vår föreställning som har premiär den 2 maj.