Sahlin på åttonde plats

11 februari 2009 00:19
Så vet vi då vem som är den viktigaste opinionsbildaren i Sverige. Det är tidskriften DSM som via en omröstning bland 300 journalister nu presenterar resultatet.

 

På första plats kommer finansminister Anders Borg. Därmed slår han sin chef Fredrik Reinfeldt som beträder andraplatsen. Låt oss notera att Borg faktiskt överträffar Reinfeldt med god marginal. På tredje plats kommer centerns ordförande, näringsminister Maud Olofsson. Hon följs av skolminister Jan Björklund.

 

 

Vid en första anblick och spontan reaktion säger nog de flesta att placeringen saknar betydelse. Men riktigt så enkelt är det inte. Människan (gäller även ministrar och andra samhällets stöttepelare) är fåfäng. I varierande grad, förstås.

 

De flesta personer känner viss stolthet när de förekommer på ett positivt sätt. Desto färre blir illa berörda eller likgiltiga efter en god placering. I Sverige verkar det emellertid höra till god ton att inte förhäva sig, och framför allt att hålla viss distans till sin egen betydelse.

 

Rapports K G Bergström kommer förhållandevis högt upp. På vilket sätt han är en betydelsefull opinionsbildare vet väl ingen. Kanske hör det till saken att Bergström får tid att i nyhetssändningar hacka på en och annan beslutsfattare.

 

Intressant nog kommer oppositionsledaren Mona Sahlin först på en åttondeplats. Intressant men inte nödvändigtvis förvånande. Hittills har Sahlin inte gjort mycket väsen av sig. Och när hon väl försökt har det gått åt skogen.

 

Det sistnämnda gäller valet att bilda regeringsalternativ med Miljöpartiet men utan Vänsterpartiet. Sahlin fick intern bakläxa och tvingades slå full back. Med rasande fart bjöds Lars Ohly och hans kommunister in i gemenskapen. Under tiden låtsades Sahlin att hon både var beslutsför och en välvillig samlingsperson för den vänstra halvan av svensk politik.

 

I själva verket var hon ingetdera. Hon gjorde ett taktiskt misstag och vågade till råga på allt inte stå för det hon trodde på. Sedan blev det som det blev, både med beslutskraft och välvilja.

 

Men skam den som ger sig. Under två dagar umgicks de tvångsmässiga vännerna på Bommersvik, socialdemokraternas kursgård. Såvitt bekant var det ett slags get-together-möte med praktiska inslag, till exempel rubriksättning av vänsteroppositionens arbetsgrupper.

 

Sahlin och hennes kolleger har sent omsider förstått att de borgerliga lyckades över all förväntan. Därför blev det dags att slå en blåkopia av det borgerliga upplägget. Allt i syfte att lägga grunden till en valplattform.

 

Nu tycks det som att de tre vänsterledarna inte ens är överens om hur detaljerad en plattform bör vara. Ohly framstår som motståndare till detaljer, Sahlin synes önska en mer stabil (detaljerad) gemensam förklaring av vilken politik som ska torgföras. Hur Mp ser på saken är obekant.

 

 

Den intresserade väljaren kanske undrar vad ett antal viktiga frågor tagit vägen. Sahlins löfte om en reviderad socialdemokratisk skolpolitik, för att nu nämna något.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!