Med lagen i ryggen

14 mars 2008 00:17
I Sverige kan myndigheter omhänderta barn utan någon som helst rättslig prövning. Hur ska man annars förklara att socialtjänsten i Värnamo kunde omhänderta ett nyfött barn bara därför att modern har epilepsi och fadern, enligt socialtjänsten, av oklar anledning inte kan sköta barnet?

 

Barnmorskor och läkare i Värnamo talar om en rättsskandal och inte utan anledning. Socialtjänsten har inte kunnat påvisa några missförhållanden, lagbrott eller dylikt.

 

Jo, förstås, barnets föräldrar är invandrade vietnameser. Ska vi gissa att socialtjänsten agerat lite försiktigare om föräldrarna hetat Svensson i efternamn?
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!