Naturliga klimatvariationer

Det är variationer i solens aktivitet, som praktiskt taget uteslutande orsakar globala temperatursvängningar. Vi får inte låta koldioxidpsykosen driva energikrävande svensk industri ut ur landet, skriver Ingvar Fogstam.

17 april 2009 00:16
Under de 4 500 miljoner år som jorden existerat har klimatet skiftat. Det har varit minst sju istider under den senaste årmiljonen.

 

För 110 000 år sedan var klimatet varmt. Därefter kom den senaste stora istiden. För 20 000 år sedan kom värmen tillbaka, men det dröjde 10 000 år innan istäcket hade smält.

 

Sedan följde flera värmeperioder. För oss mest känd är den nordiska bronsåldern för cirka 3 000 år sedan. Sedan dess har det förekommit många perioder med stora temperaturomslag. Runt 1000-talet hade vi en värmeperiod, då vikingarna odlade på Grönland.

 

1900-talet började med en varm period. Året 1934 var mycket varmt. 1940 kom kylan tillbaka trots utsläpp av koldioxid, i fortsättningen betecknad (CO2), från den starka industrialisering, som då började.

 

I början av 80-talet blev det åter varmt.

 

Minnet av de kalla 60- och 70-talen försvagades under 90-talet. Global uppvärmning påstods vara hotfull och CO2 utsågs till den stora boven. 1998 uppenbarade sig den varma havsströmmen El Niño och atmosfärens andel av den starka växthusgasen vattenånga ökade. Året blev 1900-talets varmaste. Därefter har temperaturen inte ökat.

 

100 forskare skrev förra året till FN:s generalsekreterare och påtalade, att det inte går att stoppa klimatändringar. De har alltid varit ett naturligt fenomen.

 

Sedan den industriella revolutionen började för cirka 200 år sedan, har luftens CO2 ökat från 0,028 till 0,038 procent. En hundradels procentenhet (0,01 procent)! Vilken människa med förnuft tror, att denna lilla del är så farlig, att den motiverar årliga kostnader på kanske 100 miljarder kronor för Sverige. Det finns skilda beräkningar på vad ett stopp av CO2-ökningen skulle kosta. Den värsta kalkylen når 5,5 procent av vår BNP, som förra året var 3 071 miljarder.

 

 

CO2-psykosen har försatt svensk personbilsindustri i ett svårt läge. Energiintensiv industri lever farligt, om vi skall ha höga CO2-skatter, som konkurrenter i Kina, Indien och andra framväxande ekonomier inte behöver frukta. Vi bör skydda svenska jobb och därmed skapa ekonomiska resurser för att mildra klimatändringens följder
i drabbade länder.

 

Sedan 1973 mäts den globala temperaturen från satellit. Före det levererade markstationer data. Hur man med rimlig säkerhet kan fastställa 1900-talets temperaturökning till 0,6-0,8 grader är märkligt. Det skulle i så fall innebära, att det var samma stationer som lämnade data år 1900 och 1999 och att stationerna stod i oförändrad infrastrukturell miljö.

 

 

Koldioxiden är nödvändig för fotosyntesen, som skapar den gröna vegetationen och gör därmed skäl för benämningen "Livets gas".

 

Kan inte experterna förutsäga, vilken temperatur vi får inom svenska regioner om 20 dagar, så lär ingen kunna säga, vilken temperatur hela jorden får om 20 år.

 

Miljön skall vi vårda, men solen styr klimatet.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!