Försäkringskassan skapar sjukdomar

9 april 2009 00:17
Det svenska folket är "lagomfolket", folket som aldrig säger ifrån, som gör som myndigheterna säger och som fogar sig hellre än att kämpa.

 

Och detta utnyttjas till fullo i dagens samhälle, av myndigheter, företag och även enskilda medborgare.

 

Ett tydligt, och aktuellt exempel på detta är det sätt försäkringskassan behandlar de sjukskrivna.

 

Hur kan ett demokratiskt och rättvist samhälle, som vårt samhälle kallar sig, acceptera det faktum att försäkringskassan godtyckligt kan påstå att deras, så kallade, medicinska expertis har större kunskap om en sjuk människa som de aldrig har träffat än den läkare som noggrant har undersökt och bedömt den sjuke?

 

 

Den ständiga press som sätts på en människa som redan har nedsatt förmåga ska tydligen gå obemärkt förbi på grund av att försäkringskassan måste förbättra sin statistik.

 

Det skapar sjukdomar som i förlängningen kostar samhället bra mycket mer än den vinst som görs för stunden. Det borde vem som helst kunna räkna ut, men tydligen inte försäkringskassans tjänstemän, som enbart agerar utifrån sin egen panikartade rädsla att bli utan jobb.

 

Dessutom är de fullt medvetna om att de flesta människor fogar sig och inte börjar "bråka" så de kan med gott samvete lämna över dessa människor till sociala myndigheter, sjukvård och andra samhällsinstitutioner.

 

De förutsätter att alla dessa människor är simulanter och utnyttjar systemet när det egentligen är tvärt om.

 

Givetvis vill de flesta som har förmågan att arbeta också göra det.

 

I stället för att anamma detta använder sig försäkringskassan av ett moment 22-resonemang som de inte ens själva förstår.

 

Men det följer ju bara den samhällsnorm som snabbt håller på att urholka de svagas och utsattas rätt, till förmån för de som redan har.

 

 

Det är ju bättre att ge statliga chefer mångmiljonlöner, bygga idrottsanläggningar för hundratals miljoner, ändra namn på och omorganisera myndigheter och statliga verk för mångmiljardbelopp än att satsa på skolor, sjukvård, social trygghet och äldreomsorg.

 

 

Vad skapar detta i slutändan? Jo, ett kollapsande samhällssystem där sjukdom, kriminalitet och "sköt dig själv och skit i alla andra"-mentalitet totalt kommer att urholka den medmänsklighet, ödmjukhet och gemensamhetskänsla som bör genomsyra ett demokratiskt samhälle.

 

Och det är redan alldeles för långt gånget. Det är hög tid att säga ifrån, på skarpen.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Håkan Holmberg