Inte bara enkla fördomar mot invandrare

Är det en fördom att en imam i Malmö har begärt att få införa sharialagar i Sverige? undrar Per-Åke Hedén i en replik till Martin Lind (NT 23/3).

7 april 2009 00:15
När man tar del av de senaste attentatsnyheterna från Pakistan, där återigen helt oskyldiga människor, kvinnor och barn är offer för dessa muslimska självmordskandidater och deras hat även mot andra muslimer, är det svårt att hålla med biskop Martin Lind.

 

 

Är det en fördom att konstatera att ingen religion utom islam har självmordskandidater? Är det en fördom att man får veta att koranskolor lär ut till självmordskandidater vilket paradis som hägrar för dessa mördare? Är det en fördom att en imam i Malmö har begärt att få införa sharialagar i Sverige?

 

Martin Lind skriver att hämnd och vedergällning inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle. Sådant hör inte heller hemma i ett odemokratiskt samhälle, vill jag påstå. Om vi svenskar är kritiska och negativa, är det i själva verket så underligt?

 

 

Inte är det väl vår syn på människan som är det största problemet? Inte värderar väl vi kvinnan lägre än mannen? Inte förbjuder väl kristna pappor sina döttrar att umgås med jämnåriga pojkar?

 

Om det är så, vilket biskopen påstår i sin debattartikel, att islamofobin breder ut sig där rädsla för det okända frodas, vilken är då orsaken?

 

I media tar vi dagligen del av nyheter från Irak, där de flesta mordoffer inte längre är amerikanska soldater utan numera skördas liv när shiiter och sunniter dödar varandra, dessa två oförsonliga grupperingar inom islam.

 

I Linköping, där jag växte upp, tog vi redan
i slutet av 1940-talet emot invandrare från bland annat Jugoslavien och Italien. Det var arbetskraftsbrist och industrin ropade efter duktiga medarbetare. Den tidens invandrare arbetade hårt för att försörja sig. Många skickade pengar till sina familjer i hemlandet och många flitiga arbetare kunde så småningom ta hit familjen, lära sig svenska och bredda sina kunskaper. Inte fanns det något agg eller någon främlingsfientlighet mot dessa invandrare. De flesta blev dugliga medborgare i det demokratiska Sverige och har i hög grad bidragit till vårt välstånd.

 

Sedan är det en helt annan sak att vår oförmåga att integrera invandrare i arbetslivet skapar frustration, vilket vi ser till exempel i Rosengård i Malmö och områden i Göteborg. Det borde kunna gå att sysselsätta vår tids invandrare med meningsfulla arbetsuppgifter.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!