Inför förarlicens på rottweilrar för att minska skaderisker

7 oktober 2008 00:16
Bäste Mathias Sundin. Efter att ha läst din artikel angående förbud för rottweiler i Sverige vill jag bara säga följande: Hundar, oavsätt ras, har en oerhörd stor social betydelse för såväl unga som gamla, sjuka som friska. De ger trygghet, värme och social närhet. Om dessa hundar blir missanpassade, understimulerade eller slagna, eller på annat sätt socialt illa behandlade, blir misstänksamheten stor mot människan.

 

I många fall blir det till angrepp på människor. Det gäller alla raser, större blir självklart till större skador som följd. Att säga att förbud skulle vara enda sättet att förhindra detta är löjeväckande. Det är samma sak som att säga att bara för att vi har dödsolyckor i trafiken så skulle vi förbjuda bilar.

 

Nej, inför utbildning, körkort eller förarlicens på våra rottweiler och krav att bara föda upp, avla och köpa rottweilervalpar efter meriterande föräldrar från godkända uppfödare som har godkända kriterier från rottweilerklubben eller svenska kennelklubben. Då har vi kommit en bit på väg för att minska risken för angrepp och skador.

 

Det senaste angreppet på den lilla hunden i Ljusfallhammar berodde på stor okunskap från ägarens sida. Oseriösa uppfödare av rottweiler och blandrasuppfödare av rottweiler är den största boven. De avlar på ej godkända rottweiler med armbågsfel, höftledsproblem eller entropium i ögonen, bland annat.

 

Sedan säljs de ett par tusen kronor billigare men får i många fall stora problem senare i livet, vilket leder till stora veterinärkostnader.

 

Om vi alla rottweilerälskare tänker till för att förbättra rottweilerns plats i samhället så slipper vi politiker som blandar sig i för att samla poäng i sin karriär som följd.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
John Haxholm