Avgifter stoppar 75 000 nya jobb

Vår undersökning visar att en sänkning av arbetsgivaravgifterna med tio procentenheter skulle ge minst 75 000 nya jobb, skriver Håkan Larsson och Lars Holm, Företagarna Östergötland.

13 september 2008 00:17
Lyssna på småföretagarna och sänk arbetsgivaravgiften med tio procentenheter i stället för en! Det skulle ge 75 000 nya jobb.

 

Regeringens företagspaket, att sänka bolagsskatten med 1,7 procentenheter och arbetsgivaravgiften med en procentenhet, är kanske bingo för storföretagen, men märks väldigt lite hos småföretagen. Det borde vara tvärtom! Hos småföretagen finns 75 000 nya jobb, som nu stoppas av en löneskatt på tio procent, maskerad till "arbetsgivaravgift". Det framgår av en färsk rapport från Företagarna.

 

 

Under de senaste åren har småföretagen nettoskapat 80 000 nya jobb (storföretagen noll). En tydlig signal till småföretagarna om lägre kostnader och risker med att nyanställa skulle upprepa denna succé. Vår underökning visar att en sänkning av arbetsgivareavgifterna med 10 procentenheter skulle ge minst 75 000 nya jobb. Statliga Konjunkturinstitutet har beräknat effekten till 100 000 nya jobb. En bättre affär kan regeringen knappast göra.

 

Vad är det då som behövs? I dag är det ofta ett alltför stort ekonomiskt åtagande att anställa. Ovanpå lönen läggs 32,5 procent arbetsgivar-avgifter, som ska betalas in varje månad. En rejäl sänkning är därför den reform som småföretagare efterfrågar allra mest. Av arbetsgivaravgiften går 22,5 procentenheter till pensioner, sjuk-, föräldra- och arbetsskadeförsäkring, men 10 procentenheter är en ren statlig löneskatt.

 

 

En regering som har "fler i arbete" som högsta prioritet, bör naturligtvis avskaffa en straffskatt på arbete, dessutom marknadsförd under falsk varubeteckning! Ytterligare två heliga men sjuka kor behöver slaktas för att få full effekt.

 

Den första är LAS. Om en nyanställd inte fungerar på jobbet, sätter turordningsreglerna i LAS tvärstopp för att säga upp och ta in en ny. I den meningen är en anställning mer bindande än att gifta sig. Orimligt? Facket och arbetsmarknadsministern tycker tydligen att det är ok. Sakligt sett är det naturligtvis helt absurt. LAS är gjord för storföretagen och att ha kvar den till priset av 10 000-tals uteblivna jobb i småföretagen kan aldrig vara värt priset.

 

Den andra är ansvaret att betala 14 dagars sjuklön. Ju mindre företag, desto hårdare slår detta. Här har vi ett stort hinder mot att våga anställa sin förste, andre, tredje medarbetare. Vårt småföretagspaket ser därför ut så här:

 

 Ta bort den 10-procentiga straffskatten på arbete, så att småföretagarna har råd att anställa.

 

 Ta bort turordningsreglerna i LAS, så att småföretagarna vill anställa.

 

 Halvera det för små företag så riskfyllda sjuklöneansvaret, så att de vågar anställa.

 

Just i dag är över 12 000 östgötar utan arbete. Av de 75 000 jobb som ligger i vågskålen finns cirka 3 500 i Östergötland. Regeringen kan välja. Det borde inte vara så svårt.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Håkan Larsson, småföretagare och ordförande Företagarna Östergötland; Lars Holm, regionchef Företagarna Östergötland;