Alliansen erbjuder guldläge för IFK Norrköping

Alliansens generösa erbjudande kan ge fotbollen i Norrköping en rejäl skjuts framåt och på sikt göra att vi etablerar oss i den absoluta toppen, skriver Allians för Norrköping.

16 maj 2007 13:36
Allians för Norrköping kommer nu med ett mycket generöst erbjudande till IFK Norrköping som om det antas innebär långsiktig stabilitet, trygghet och inte minst möjlighet för stora framgångar.

Vi erbjuder IFK Norrköping att själva eller tillsammans med andra intressenter ta över AB Norrköpings Idrottspark för en symbolisk summa, till exempel en krona. Vi är också villiga att skicka med 11 miljoner kronor årligen för att lägga en grundplåt för Idrottsparkens utveckling och med denna långsiktiga finansiering ge klubben trygghet. Dessa pengar ska också garantera andra klubbar och föreningar tillgång till Idrottsparken.

I AB Norrköpings Idrottspark ingår också tre byggrätter värda i dag cirka 15-20 miljoner kronor. Dessa följer med i köpet och erbjuder IFK stora möjligheter. Om IFK behåller byggrätterna och bygger bostäder, affärer eller annan näringsverksamhet på dem så skapas en intäktskälla som inte är beroende av hur det går på fotbollsplanen. Många klubbar i Sverige och Europa gör så för att stå på en stabil finansiell grund. Vinner laget Allsvenskan som Elfsborg gjorde förra året så strömmar naturligtvis publik och pengar till, men framgångarna varar inte för evigt, det vet vi. Då är det oerhört viktigt för en klubb med höga ambitioner att ändå ha råd att satsa. Den möjligheten ger vi nu till IFK.

Allians för Norrköping tar också ett ansvar för skattebetalarnas pengar. Det förslag som s, v och mp har lagt fram innebär en kostnad för kommunen på upp till en kvarts miljard kronor och en årlig driftkostnad på 25 miljoner kronor. Pengar som naturligtvis måste tas någon annanstans ifrån.

Vi har redan i dag flera mycket stora investeringar framför oss som kostar väldiga summor. Med den takt som vänsterpartierna föreslår så är kassakistan tom om fyra år. Då är inte ens kostnaden för ett nytt resecentrum för mellan två och fyra miljarder kronor inräknad.

I stället för att kommunen tar på sig allt ansvar i ombyggnaden av Idrottsparken så bör näringsliv, föreningsliv och kommun samverka som skedde i byggandet av multisporthallen på Himmelstalund.

Om kommunen själv bygger blir det dyrare, något som socialdemokraterna i Borås insåg när Borås Arena byggdes. "Jag tror att det kostat betydligt mer", svarar vice ordförande i kommunstyrelsen i Borås, Solveig Kjörnsberg (s), på frågan vad det hade kostat om Borås Stad skulle ha byggt själva. Vi uppmanar kommunstyrelsens ordförande Mattias Ottosson (s) att slå henne en signal.

Alliansens generösa erbjudande kan ge fotbollen i Norrköping en rejäl skjuts framåt och på sikt göra att vi etablerar oss i den absoluta toppen. Vi hoppas att IFK Norrköpings ordförande, socialdemokratiska kommunfullmäktigeledamoten Hans Lundin, sätter sig på rätt stol när han beslutar vilket alternativ han förordar. Nu måste han vara IFK-ordförande i första hand, och socialdemokrat i andra. Klubbvimpeln måste gå före partiboken. Alliansen erbjudande är ett riktigt guldläge för IFK. Ta det!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
jörgen Rundgren (m) Anna Nyholm (m) Margaretha Ericsson (kd) Karin Jonsson (c) Mathias Sundin (fp)