Muddringen förstör Esterön

14 april 2008 00:15
Efter att ha läst om Sjöfartsverkets och kommunens planer på muddring av farleden till Norrköpings hamn vill jag ge berörda parter en kort lektion om Norrköpings samt närliggande orters historia.

 

Stadens första textilindustrier grundades redan på 1600-talet. Stadens första pappersbruk anlades under mitten av 1600-talet i Fiskeby.

 

Holmens Bruk började sin papperstillverkning i början av 1800-talet. Holmen byggde även en pappersmassafabrik i Loddby som varje sommar åstadkom massfiskdöd i Loddbyviken.

 

Även kemiska industrier har varit och är i bruk i Norrköping.

 

 

Det kan inte vara obekant för Sjöfartsverket och kommunens företrädare att Motala ström har sitt utlopp i Bråviken, en vik vars botten måste vara en av de mest förorenade i hela Östersjön.

 

Det behövs ingen större fantasi för att förstå vilka mängder miljöfarligt avfall som deponerats i Bråviken och dess botten under de senaste 500 åren.

 

Enligt planer ska farleden söder om Esterön och in mot hamnen, fördjupas och breddas vilket betyder att cirka 3,5 miljoner kubikmeter ska sprängas, grävas och muddras bort.

 

Det ska sen fraktas runt till Esteröns norra sida där århundrades samlade miljögifter ska tippas.

 

 

Detta motsvarar en yta på cirka 50 fotbollsplaner och få en höjd på 8 meter. Dessa beräkningar är Sjöfartsverkets samt kommunens egna.

 

Det hela blir allt mer obegripligt när vår miljöminister börjar protestera mot den planerade ryska gasledningen, som om den blir verklighet, ska läggas mitt i Östersjön.

 

En av protesterna gäller just att Östersjön måste muddras där ledningen ska läggas. Man befarar nämligen att muddringen ska sprida ännu mer miljögifter i vårt redan kraftigt förorenade innanhav.

 

 

Om den nu planerade muddringen av farleden till Norrköpings hamn genomförs, kommer stadens kommunpolitiker samt Sjöfartsverkets tjänstemän att gå till historien som några av århundradets största miljöbovar.

 

Ett tips till kommunalråd Stefan Arrelid: för en tid sedan läste jag en artikel om att du planerar återskapa Esterön till det sommarparadis det var för cirka 30-40 år sedan.

 

Glöm det! Inför i stället ankrings- och badförbud på ön för där kommer varken djur eller människor att kunna vistas om ni fullföljer era planer.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
David