Ingen har hånat Bengt Cete

4 maj 2007 01:08
Det är utmärkt att Arne Bengtsson lyssnar på kommunfullmäktige, men han har fått ett och annat fel i sin insändare.

Han skriver där att Robert Tenselius (m) direkt efter ett inlägg av Bengt Cete, ordförande i kultur- och fritidsnämnden (mp), hånade honom och menade att han flummade.

För det första var det inte Robert som replikerade Cete, det var jag. För det andra var det inget hån. Arne Bengtsson skriver att man ska berömma och visa respekt mot varandra.

Jag håller med, och då är det viktigt att vara korrekt i sin beskrivning av vad som faktiskt hände.

Bengt Cete (mp) gick upp i talarstolen när ämnet äganderätt diskuterades och menade att ägenderätt är något dåligt. Han hänvisade till Nordamerikas indianer och frågade vem som kan äga jorden, himlen och havet.

Jag replikerade honom när han var klar och påpekade att Cete borde läsa den sydamerikanska ekonomen Hernando de Soto som jobbar för FN.

I boken "Kapitalets mysterium", med förord av förra finansministern Allan Larsson (s), beskriver han att bristen på äganderätt är det största problemet för människor i fattiga länder. De har ofta en del tillgångar, som mark och enklare hus, men eftersom länderna saknar fungerande juridiskt system kan de till exempel inte låna pengar på huset eller marken. De får därför inte råd att köpa bättre jordbruksutrustning, borra en bättre brunn och så vidare.

Bengt Cetes drömsamhälle skulle därför leda till svält, misär och död. Efter att ha sagt det kallade jag Cetes inlägg för flum. Det står jag för.

Ibland är det flum och då ska man kalla saker för sitt rätta namn. Däremot har ingen hånat Bengt Cete i KF, det skulle aldrig falla mig in.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mathias Sundin