Östgötakommuner raggar i Stockholm

Linköping och Norrköping vill fortsätta växa. Nu åker en delegation till Stockholm för att ragga företag som vill bygga.

Östergötland 17 september 2019 05:00

Business Arena i Stockholm är en årlig mässa för investerare, fastighetsägare, kommunföreträdare och andra inom samhällsbyggnads- och fastighetsbranschen. Onsdag–torsdag denna vecka finns företrädare för Linköpings och Norrköpings kommuner på plats under gemensam East Sweden-flagg.

Syftet är att locka investeringar till regionen.

 

Linköpings har länge arbetat för att få fler byggherrar till kommunen, bland annat för att öka konkurrensen i hopp om att sänka byggpriserna. Vid årets mässa är det framför allt den kommande stadsdelen Djurgården som marknadsförs.

– Vi planerar för en stad med 250 000 till 300 000 invånare och det betyder att vi har 20 000 nya bostäder på gång de närmaste åren. Under 2020–2022 kommer vi att genomföra flera markanvisningstävlingar. I Djurgården förstås, men också i Vallastaden och flera andra områden, säger Alisa Basic, chef på Plankontoret i Linköpings kommun, i ett pressmeddelande. 

 

Norrköpings exploateringschef Henrik Haugness kommer främst att fokusera på Inre hamnen där det ska byggas bostäder, kontor, kanaler, öar, parker och bad.

– Etapp 1 är i gång och i etapp 2 pågår planarbetet. Det här är ett spännande område och intresset för att vara med är stort, säger Haugness.

Lars Stjernqvist, kommunalråd (S) i Norrköping, deltar i ett seminarium med titeln Upphandlingens sköna konst. Alisa Basic och Henrik Haugness ska prata om Ostlänken och de stadsomvandlingar det projektet för med sig i Linköping och Norrköping. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa