Planer för Inre hamnen avgörs i domstol

Den nya kajen är en viktig del av Inre hamnen. Den här veckan väntar förhandlingar gällande miljötillstånd.

Norrköpings kommun 27 augusti 2019 18:00

Fredrik Wallin, projektledare för Inre hamnen, går i väntans tider. Som tjänsteman på Norrköpings kommun med ansvar för det omfattande byggprojektet är det en avgörande vecka som väntar. 

– Vi har huvudförhandlingar i Mark- och miljödomstolen angående tillstånd att bygga kanalerna och kajen. Det här är en viktig del för det fortsatta arbetet, säger Wallin.

Om ett par veckor hoppas han att man får den vattendom som krävs.

– Det sätter villkoren på hur själva bygget får ske. Kajen är ju ett komplext arbete, säger Fredrik Wallin.

Miljötillståndsfrågan för kajen kan påverka tidsplanen för Inre hamnen.

– Men som det ser ut nu följer vi den planerade tidsramen, säger Wallin.

Vi går mot en lågkonjunktur, kan det påverka Inre hamnen-bygget?

– Det är ju politikerna som fattar besluten. Men jag har inte fått några signaler om att planerna ska bromsas.

– Vi har ju också kontinuerlig kontakt med de andra aktörerna, exempelvis byggherrar. Här har vi heller inte hört något om ändrade förutsättningar på grund av ekonomin.

Enligt planerna ska Inre hamnen rymma omkring 3 000 bostäder när allt är färdigbyggt. Den första utbyggnadsetappen omfattar omkring 900 bostäder, här ska byggstarten ske i slutet av nästa år.

– Som jag förstår det ska försäljningen av bostäderna dra igång inom kort, säger Fredrik Wallin.

Förutom bostäder planeras det för hundratals arbetsplatser i en mängd olika verksamheter: skolor, butiker, restauranger, caféer och andra besöksmål.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa