Flera stora förändringar att vänta vid Strömparken

Den var en verklighet för mer än 80 år sen. Då en stor del av strömfåran fylldes igen med schaktmassor. Staden fick efterhand i stället den nya parken, Strömparken. Snart är det aktuellt med nya schaktningar.

8 september 2011 00:00

Som NT tidigare har berättat ska Strömparken förvandlas, genom en två till tre meter bred bäck och en tillhörande laxtrappa, för vandrande lax och öring. Intentionen är att få en naturlig reproduktion av lax och öring inne i Industrilandskapet.

Tre broar
Bäcken ska bli omkring 300 meter lång, med tre broar. Samtidigt ska det anläggas lekmiljöer för barn och därtill nya platser för utblick mot Strömmen.

Det som en gång i tiden var en del av den forsande Strömmen, ska förvandlas igen.

Strömparken är ett resultat av det stora kraftverksbygget en bit in på 1900-talet. När Holmens Bruks uppförde kraftstation Bergsbron-Havet vid Gamlabro, som stod färdig 1923.

Projektet leddes av Holmens ingenjörer, Frank Bensow och Fredrik Gerwin och själva kraftstationen ritades av arkitekten Ivar Tengbom. Namnet Bergsbron-Havet kom av att man associerade till Strömmens fallhöjd på samma sträcka.

Rivningstomt
Nedanför Gamlabro, på den östra stranden, utfördes en gigantisk utfyllnad av den gamla strömfåran. Flera kvarter förlorade sina gamla strandtomter och sin direktkontakt med vattnet. De enorma mängderna fyllnadsmassor som schaktades ut kom att utgöra embryot till Strömparken. Samtidigt kapades Spången, med närmare 70 meter.

Efterhand planterades träd i den nya parken, vilket gör att Strömparken av i dag är en ganska skuggig plats.

Den direkta närheten har också genomgått flera olika förvandlingar. Först när gamla simhallen och badhuset revs i början av 1970-talet och där rivningstomten blev till parkering.

För ett par år sen byggde fastighetsbolaget BoTrygg 115 nya hyreslägenheter vid den gamla simhallstomten. Men att bygga just där var en idé som egentligen hade presenterats 25 år tidigare.

Utsikten försvann
Då genom Riksbyggen, som 1979 aviserade att man ville bygga ett 50-tal bostadsrätter på simhallstomten, i ett samarbete med Siab. Det rörde sig om tre längor som hade splittrats upp, så det fortfarande gick att ha utsikt ned mot Strömmen från gamla Rådstugugatan. Men de planerna
ebbade så småningom ut.

Och 25 år senare försvann utsikten, från Gamla Rådstugugatan ned mot Strömmen.

Ett kvarter norrut, granne med Refvens grund, ska Hyresbostäder uppföra 35 hyreslägenheter och i bottenplanet ska det finnas butiker eller andra verksamheter.
BoTryggs bygge möttes inte av några större protester, men att det ska få byggas ett hyreshus på sex-sju våningar invid Refvens grund har mötts av kritik.

Nybygget kommer direkt att påverka både gamla Östgötabanken och andra hus, byggda vid förra sekelskiftet och som ingår i den så kallade stenstaden, heter det bland annat i samrådet.

"Visserligen ska hus byggas på en parkeringsplats som inte är vacker, men det kommer att skymma vackra hus, förmodligen byggda i slutet av 1800-talet. Även Strömparken kommer att skymmas av detta flervåningshus", är en av synpunkterna.

Locka människor
Enligt planhandlingarna kommer nybygget inte att medföra någon miljöpåverkan. Men givetvis kommer stadsbilden att förändras, vilket också flera av de som har kommit med synpunkter slår fast.

"Kvarteret Torget är den sista möjligheten
i detta stadsparti att behålla utblickar mot Motala ström, Strömparken och över till motsatta sidan i väster där industribyggnader, övrig bebyggelse samt Karl Johans park kan ses från rådhussidan och från söder i Strömparken".

Svaret från stadsbyggnadskontoret är att det behövs en ny typ av lägenheter för att locka människor till Norrköping. Samma kontor anser att den planerade bebyggelsen är av hög arkitektonisk kvalitet. Vilket får mothugg i samrådet;

"De ambitionerna lever man upp till genom att dölja Norrköpings kanske vackraste och mest typiska exempel på det sena 1800-talets arkitektur bakom ett sexvåningshus".

Strömparken, själv en del av en genomgripande förändring, kommer att få uppleva flera stora förändringar i framtiden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!